Be om demo

EN SYSTEMUAVHENGIG PLATTFORM

Fra ustrukturerte data spredt over flere system, til strukturert informasjon tilgjengelig fra ett sted

Systemuavhengig og fleksibel informasjonsforvaltning

Documaster er en frittstående, fleksibel og systemuavhengig informasjonsforvaltningsplattform som på en enkel måte gjør det mulig å prosessere, organisere, langtidsbevare og gjenfinne data fra en rekke ulike kilder og på tvers av fagsystemer.

Plattformen ivaretar gjeldende lover og regelverk og innehar endelig Noark 5 godkjennelse fra Riksarkivet.

Documaster leveres i tre ulike konfigurasjoner tilpasset ulike behov. Felles for de alle er at de kan nyttegjøre seg av Documasters omfattende bibliotek av tilleggsmoduler for datafangst.

 • Documaster BASIC
  Documaster Basic er en lettbeint plattform som passer best for de med enkle arkiv- og informasjonsforvaltningsbehov, og som ikke er avhengig av integrasjon mot fagsystem. I kombinasjon med en av Documasters mange tilleggsmoduler kan denne løsningen likevel dekke svært mange behov.
  Les mer om Documaster BASIC

 • Documaster PRO
  Documaster PRO passer best for de med noe mer omfattende arkiv- og informasjonsforvaltningsbehov. I tillegg til et omfattende bibliotek av standard tilleggsmoduler leveres plattformen med fleksible APier og kan lett integreres mot de fleste eksterne fagsystemer. Plattformen støtter også datalagring i "sikret sone"
  Les mer om Documaster PRO

 • Documaster Enterprise
  Documaster Enterprise passer best for de med omfattende arkiv- og informasjonsforvaltningsbehov, og som samtidig trenger full fleksibilitet med hensyn til implementering. Documaster Enterpris er et godt alternativ når det er behov for multiple arkivinstanser i en større løsningsarkitektur. 
  Les mer om Documaster Enterprise her

 • Documaster Decommissioning (systemkonvertering)
  Documaster kan hjelpe deg med å avhende data fra utrangerte fagsystemer og databaser slik at dataene blir tilgjengelige og søkbare i et bevaringsverdig format for fremtiden. På denne måten kan din organisasjon «starte med blanke ark» enten om dere ønsker å ta i bruk ny og moderne teknologi eller er på vei over i skybaserte løsninger.
  Les mer om Documaster Avhending

 • Arkivplan.no
  Arkivplan.no er et brukervennlig nettbasert verktøy for utarbeidelse av din elektroniske arkivplan.

  Arkivplan veileder deg gjennom hele prosessen og gir deg løpende oppdatering på hvor ajour du er med din plan.

  Med Arkivplan får du full bestandsoversikt på dine arkiver enten de er skapt digitalt eller på papir, samtidig som arkivansvaret etter Arkivloven §6 blir ivaretatt på en god måte. Enklere blir det ikke…
  Les mer om Arkivplan.no


Documaster tilbyr en rekke ulike tilleggsmoduler og tjenester som gjør det enkelt å tilpasse våre produkter til spesifikke behov i din organisasjon. 
Les mer om dette her

×

Få svar på dine spørsmål eller be om en demo

+ Flere detaljer (valgfritt)