Simen Sandberg

CMO/Documaster

Recent Posts

Suksesskriterier og fallgruver i offentlige digititaliseringsprosesser

Simen Sandberg Simen Sandberg 20.03.18 10:13

 

 Vår nye CEO, Anders Johnsen ble utfordret av Effektiv Velferd på hva som kjennetegner en vellykket digitaliseringsprosess og hvilke fallgruver man bør tilstrebe å unngå. Dette var hva han svarte...

Les mer...

GDPR. Det nye år 2000 problemet?

Simen Sandberg Simen Sandberg 02.10.17 08:20

Alle som har jobbet innen IT eller med IT- løsninger en stund husker garantert hysteriet rundt overgangen til år 2000. Millennium-feilen (Y2K) ble fenomenet kalt, og handlet om at datamaskiner ikke var i stand til å håndtere overgangen fra tosifrede årstall til firesifrede årstall. Frykten var at data-beregning av tid og varighet ville bomme med 100 år og skape fullstendig kaos og dertil høye kostnader.

Les mer...

Digitalisering: Et brennhett tema i årets valgkamp

Simen Sandberg Simen Sandberg 20.08.17 21:47

Det nærmer seg valg og sjeldent har digitalisering vært mer fremtredende på politikernes agenda enn nå. Etter å ha hørt de første partilederdebattene fra Arendalsuka er det liten tvil om at digitalisering i offentlig sektor blir et sentralt tema i årets valgkamp. Vi gir noen innspill til hva vi ville ha priorietert høyt i "vårt partiprogram" 

Les mer...

God sommer fra oss i Documaster!

Simen Sandberg Simen Sandberg 03.07.17 11:19

For en reise og for noen utfordringer vi i Documaster har fått gleden av å bryne oss på så langt i 2017. Den tilliten som er gitt av eksisterende og nye kunder er helt avgjørende for at vi kan fortsette den spennende reisen med å modernisere og utfordre dagens løsninger for arkiv- og informasjonsforvaltning. Uten krevende og fremtidsorienterte kunder og prosjekter er dette ikke mulig. Tusen takk for tilliten!

Les mer...

- Lang vei fram til sikker håndtering av elektronisk skapt materiale i kommunal sektor

Simen Sandberg Simen Sandberg 19.06.17 21:24

Denne uken publiserte Riksarkivaren den årlige undersøkelsen om arkivholdet i norske kommuner (også kalt "kommuneundersøkelsen"). Undersøkelsen som er blitt utarbeidet siden 2010 gir et overordnet bilde av arkivorganisering, rutiner og oppfølging av regelverk i norske kommuner.

Les mer...

Knusende resultater fra undersøkelse om arkivering og journalføring i offentlig sektor

Simen Sandberg Simen Sandberg 31.05.17 14:51

30. mai la Riksrevisjon frem sine funn fra undersøkelsen om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Resultatene er knusende.

Les mer...

Podcast: Documaster, en eventyrlig reise...

Simen Sandberg Simen Sandberg 26.05.17 13:03

Vår CEO, Pål Reinert Bredvei har vært hos nettavisen Shifter.no og fortalt om den eventyrlige reisen til Documaster; fra etablering til å bli en betydelig aktør i bransjen for informasjonsforvaltning. 

Les mer...

Compliance på norsk

Simen Sandberg Simen Sandberg 21.05.17 11:04

Vi benytter ofte begrepet "compliance" når vi omtaler vår virksomhet og våre produkter, men hva betyr egentlig dette begrepet som i mangel av bedre alternativer ofte adopteres av det norske språket? hvilken mening gir det i en norsk kontekst? og hva mener vi egentlig når vi benytter begrepet i en informasjonsforvaltning kontekst?

Les mer...

Hva er et "Legacy system"? -og hvorfor er det så problematisk

Simen Sandberg Simen Sandberg 29.04.17 08:28

Alle organisasjoner vil før eller siden møte utfordringer med utrangerte forretnings systemer, også kalt "legacy sytems". I teorien ville det være flott å alltid kunne nyttegjøre seg den mest avanserte teknologien, men i virkeligheten må de fleste organisasjoner forholde seg til en rekke systemer som ikke lenger fungerer optimalt med hensyn til å støtte organisasjonens prosesser og målsetninger.

Les mer...

GDPR: Hva betyr det for deg som informasjonsforvalter?

Simen Sandberg Simen Sandberg 03.04.17 16:46

25. mai 2018. Er det en dato som sier deg noe?

Hvis ikke så er du i "samme båt" som 98% av bedriftsledere i Norge* og burde lese dette innlegget nøye... 

GDPR, eller personvernforordningen som den heter på godt norsk skal implementeres i alle norske foretak, offentlige som private. Forordningen har til hensikt å gi forbrukere bedre innsikt i, og muligheter til å se hvordan informasjonen om dem benyttes. Den skal også gi rett til å kreve at informasjonen skal kunne slettes.

Nytt er også at bedriftene i større grad skal stilles til ansvar for informasjonen de henter, og at de som ikke opptrer ansvarlig skal straffes. Hardt. Inntil fire prosent av brutto omsetning (riktig nok begrenset oppad til 20 millioner euro) er rammen for bøter ved brudd på forordningen. Dette er en kraftig skjerpelse av dagens nivå hvor strafferammen er begrenset oppad til 10G.

Vi har i samarbeid med vår advokat trukket frem noen områder og bestemmelser som endrer dagens regelverk og som vi mener informasjonsforvaltere bør være spesielt oppmerksomme på...

Les mer...

Keep yourself updated! Subscribe to our newsletter.