BE OM DEMO
C-Digital-informasjon-om-innbyggerne

"Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot"

Simen Sandberg
07.09.18 09:50

Arkiv 55

Den årlige undersøkelsen om arkivholdet i norske kommuner (også kalt "kommuneundersøkelsen") ble publisert denne uken. Dette er 7. gang Arkivverket utarbeider undersøkelsen som skal gi et overordnet bilde av arkivholdet, rutiner og oppfølging av regelverk blant norske kommuner.

- Alvorlig samfunnsproblem

Undersøkelsen avdekker store utfordringer knyttet til hvordan informasjon om norske innbyggere sikres. Riksarkivar Inga Bolstad karakteriserer situasjonen å være et alvorlig samfunnsproblem. Og betrakter tilstanden som kritisk.

Som i fjor avdekker årets undersøkelse at flere enn halvparten av landets kommuner aldri har foretatt uttrekk fra sine bevaringsverdige elektroniske systemer for å kunne bevare dokumentasjonen for ettertiden. Enkelt forklart betyr dette at kritisk dokumentasjon for kommuner og innbyggere står i fare for å gå tapt.

– At over halvparten av kommunene ikke har sørget for god nok bevaring av dokumentasjon, er en svært høy andel. Hvis ikke kommunene begynner å lage planer for langtidsbevaring av sine digitalt skapte dokumenter, vil mye viktig dokumentasjon gå tapt påpeker Bolstad.

Mangelfull arkivering fra fagsystemer

Spesielt står det dårlig til der informasjon skapes i samhandling-løsninger og forretningssystemer som ikke støtter seg på Noark standarden (Norsk arkivstandard). 74% av Norske kommuner har aldri foretatt uttrekk fra slike systemer.

– Vi møter mange kommuner som har store utfordringer med å foreta uttrekk av fra sine løsninger slik at viktig informasjon blir bevart på en etterrettelig måte. Årsaken er ofte en kombinasjon av lite brukervennlige løsninger, rutiner som ikke følges og proprietære arkivløsninger påpeker Erik Andås, Arkivfaglig rådgiver i Documaster.

Undersøkelsen påpeker for øvrig at mange kommuner ikke har utarbeidet eller følger en fastsatt kassasjonsplan.

Hele undersøkelsen kan lastes ned her


Documaster leverer moderne produkter og tjenester inne arkiv og informasjonsforvaltning. Les mer om våre produkter og tjenester her.

 

 

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Abonner på nyheter

No Comments Yet

Let us know what you think