BE OM DEMO
C-Digitalisering--Et-brennhett-tema-i-arets-valgkamp

Digitalisering: Et brennhett tema i årets valgkamp

Simen Sandberg
20.08.17 21:47

tb990166.1000x563-081700-edited.jpg

Det nærmer seg valg og sjeldent har digitalisering vært mer fremtredende på politikernes agenda enn nå. Etter å ha hørt de første partilederdebattene fra Arendalsuka er det liten tvil om at digitalisering i offentlig sektor blir et sentralt tema i årets valgkamp. Vi gir noen innspill til hva vi ville ha priorietert høyt i "vårt partiprogram" 

Samtlige partier har programfestet sine tilnærminger og prioriteringer knyttet til digitalisering av Norge. Med digitalisering i denne sammenheng menes hvordan bruk av IKT-teknologi kan bidra til å skape en mer kostnadseffektiv offentlig sektor, en raskere og bedre tjenesteutvikling og et mer konkurransedyktig norsk næringsliv.

Samtlige partier er tilsynelatende enige om at digitalisering er avgjørende for økt effektivitet, forbedrede tjenester og et konkurransedyktig næringsliv. Det er også bred konsensus rundt at staten har et stort ansvar som tilrettelegger for innovasjon av nye tjenester bl.a. gjennom økt tilgjengelighet av offentlige data.

Nettavisen Digi.no har i denne artikkelen oppsummert partienes standpunkter og løsninger på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. I artikkelen finnes også linker til partienes respektive programmer.

Selv om det er fristende, skal vi avstå fra å gi terningkast eller vår vurdering av de ulike partienes programfestede plan for digitaliseringsarbeidet, men heller nøye oss med å fremheve noen sentrale ingredienser vi mener er avgjørende faktorer for å lykkes.

Strategisk forankring

Det kan ikke gjentas for ofte; digitalisering er et lederansvar!

En vellykket digitaliseringsstrategi handler ikke primært om å sette "strøm til papir", men å utnytte informasjon til å etablere effektive arbeidsprosesser og bygge nye innovative tjenester.

For å lykkes med dette må den tradisjonelle silotankegangen knuses. Ofte må organisatoriske endringer gjennomføres og en ny arbeidskultur etableres. Dette skjer ikke av seg selv. Her trengs toppledere som tør gjennomføre upopulære endringsprosesser, tar risiko, har utholdenhet og ikke minst besitter nødvendig kompetanse.

Vi ser dessverre altfor ofte at det feiles som en følge av manglende strategisk styring, eller rett og slett fordi konsekvensene blir for store og tilsynelatende uoverkommelige.

I mangel av strategisk styring ser vi ofte at initiativene knyttet til digitalisering oppstår og lever som som satellitter innad i de funksjonsorienterte siloene. Det drives "butikk i butikken". Dette kan tilsynelatende fungere en stund, men fører nesten alltid til store utfordringer på lengre sikt; både med hensyn til kompleksitet og kostnader.

JA, digitalisering et krevende for en organisasjon og det finnes ingen snarveier, men vi tør påstå at alternativet er så mye verre.

Kompetanse bland mellomledere

En toppforankret strategisk plan er viktig, men det hjelper så lite hvis organisasjonen ikke har nødvendig kompetanse til å implementere planen.

I undersøkelsen "It i praksis" som årlig utføres av rådgivningsselskapet Rambøll fremkommer det at 70% av offentlige IT-ledere mener at egne mellomledere er dårlige på digital lederskap. Klart dette er en utfordring når vi vet at det er denne gruppen som i praksis gjennomfører implementering av strategiene.

Organisasjoner som tar digitaliseringsarbeidet på alvor er tjent med å ta innover seg at dette vil kreve endringer i organisasjonens kompetansesammensetning. Altfor ofte ser vi at det overkompenseres med stor bruk av eksterne konsulenter.

Det kan for all del være fornuftig å benytte konsulenter til å levere spisskompetanse og i utvikling av løsninger, men man bør ikke "source ut" funksjoner som gir kontroll som innkjøpskompetanse, implementering av endringsprosesser og organisasjonskultur.

Det er også viktig å forstå at digitalisering ikke er et engangsprosjekt, men en evig optimaliseringsprosess. Det kan derfor være klokt å sørge for at man har nødvendig kompetanse og mandat internt til å utøve strategisk viktige oppgaver. Husk også at digitalkompetanse er ferskvare som aktivt må holdes vedlike.

Fleksibel arkitektur og løsninger

I ett av Difi sine prinsipper for offentlig tjenestearkitektur heter det: "løsninger bør være utformet slik at de ikke fremstår som begrensende for endringer i arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur."

En god måte å oppnå dette på er å tenke modulbasert i systemarkitekturen. Rent praktisk betyr dette å fokuser på mindre, smale komponenter (moduler) som knyttes sammen i en fleksibel overordnet arkitektur.

Unngå store proprietære løsninger som skal løse "alt", for det eneste som er helt sikkert er at det er en visjon som aldri vil kunne innfris og på sikt en sikker vei til "legacy".

Bruk "standard hyllevare" så langt det lar seg gjøre og gjerne i kombinasjon med skybaserte driftsmodeller så unngår dere at leverandøren og deres konsulenter flytter inn for godt.

Sørg også for å skille databehandling og data, og tilstreb å alltid å minimere kompleksiteten ved å fjerne eller erstatte enkeltkomponenter, moduler eller funksjoner. Husk at data er den eneste varige verdien i et system og disse bør ivaretas på en sikker, tilgjengelig og fremtidsrettet måte.

 Bruk din stemme til å påvirke Norges digtaliseringsambisjoner.
Godt valg!

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Det kan hende du også liker

Disse Bloggene innen digitalisering

Abonner på nyheter

No Comments Yet

Let us know what you think