BE OM DEMO
C-GDPR.-Det-nye-a-2000-problemet-

GDPR. Det nye år 2000 problemet?

Simen Sandberg
02.10.17 08:20

1997_01_06_y2k_pentagon_not_worried_sfw-100707848-large-674758-edited.jpg

Alle som har jobbet innen IT eller med IT- løsninger en stund husker garantert hysteriet rundt overgangen til år 2000. Millennium-feilen (Y2K) ble fenomenet kalt, og handlet om at datamaskiner ikke var i stand til å håndtere overgangen fra tosifrede årstall til firesifrede årstall. Frykten var at data-beregning av tid og varighet ville bomme med 100 år og skape fullstendig kaos og dertil høye kostnader.

Da Champagnekorkene smalt og det nye millenniet var et faktum var det få eller ingen som hørte noe til den den varslede kjempekinaputten. Ingen alvorlige katastrofer inntraff...

Og når rakettrøyken hadde lagt seg var mange kritikere tidlig ute med å påpeke at opptrappingen til det nye årtusenet hadde vært hysteripreget. Tidligere informasjonsdirektør i Pentagon, Paul Strassmann gikk til og med så langt som å hevde at verden hadde blitt ført bak lyset og at hysteriet med påfølgende krav ikke hadde rot i virkeligheten.

Også her hjemme ble det brukt anslagsvis 30 milliarder kroner på å forberede overgangen til det nye millenniet og ekspertene har i ettertid strides i spørsmålet om dette var vel anvendte investeringer.

GDPR. Det nye millennium-fenomenet?

I lys av dagens mediabilde er det lett å trekke paralleller mellom hysteriet som utspant seg i opptrappingen mot år 2000 og hysteriet knyttet til konsekvensene av GDPR.

Det går ikke en dag uten at media skriver side opp og side ned om den nye personvernforordningen og bare i Oslo området kan man nå gå på et GDPR-seminar hver eneste dag om man ønsker.

At stemningen knyttet til innføring av GDPR er relativt opphauset hersker det liten tvil om, men er "hysteriet" berettiget?

Vi vil påstå både ja og nei. Det er hevet over enhver tvil at som i år 2000 og millenniumsfrykten, er det mange selskaper som ønsker å kommersielt utnytte muligheten knyttet til GDPR. Få salgsargumenter fungerer som kjent bedre enn frykt.

Mange IT-ledere vil nok dessuten se dette som en unik mulighet for å argumentere for økte bevilgninger til systemoppgraderinger, med en appell som gir bredere oppmerksomhet i toppledelsen enn normalt.

På en annen side er det viktig å huske på at Norge allerede har et svært strengt reglement knyttet til håndtering av personopplysninger, og at den nye forordningen bare er en skjerpelse av eksisterende regulativer. For bedrifter som har god kontroll på dagens regulativer sover nok ganske godt om natta fremdeles.

En sentral forskjell på 2000 utfordringen og GDPR er at år 2000 utfordringen handlet mye systemutfordringer, mens GDPR handler i mye større grad om forvaltning, prosess, jus og det å ha kontroll på data. IT-løsninger blir i denne sammenheng middelet og ikke målet for selve utfordringen.

I mengden av fryktbasert propaganda vil vi berømme Datatilsynet som vi synes har tatt en informativ, konstruktiv og pragmatisk tilnærming til GDPR, med enkle veiledere for hvordan bedrifter best kan tilnærme seg problemstillingen hvor nettopp informasjonskontroll og prosess står sentralt.

Vi er likevel ikke i tvil om at det blir krevende for mange bedrifter å leve opp til den nye personvernforordningen. For mange bedrifter er det første gang dette temaet er på agendaen og man må også ta innover seg allerede gjeldende lover og regler.

Samtidig blir mange flere bedrifter, data og databehandlere berørt for første gang og "pisken" er større enn noen gang. Det blir et løft for personvernet og at norske mange norske bedrifter blir nødt til å ta realt "kneløft" i personvernets ånd er det liten tvil om.

Det som er sikkert er at det går nok bra denne gangen også, for til syvende og sist handler det stort sett om å "Ta kontroll på dine data"...


Documaster hjelper virksomheter med å ta kontroll på sine data. Vi leverer produkter og tjenester innen informasjonsforvaltning som hjelper organisasjoner å etterleve både lovpålagte og selvpålagte compliance rutiner. Les gjerne mer om våre produkter og tjenester her.

Les også vår artikkel om GDPR og hva dette betyr for deg om informasjonsforvalter. Du finner denne artiklen her

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Det kan hende du også liker

Disse Bloggene innen compliance

Abonner på nyheter

No Comments Yet

Let us know what you think