BE OM DEMO
C-Knusende-resultater-fra-undersokelse-om-arkivering-og-journalforing-i-offentlig-sektor

Knusende resultater fra undersøkelse om arkivering og journalføring

Simen Sandberg
31.05.17 14:51

30. mai la Riksrevisjon frem sine funn fra undersøkelsen om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Resultatene er knusende.

"Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati. Grunnloven § 100 fastsetter rett til innsyn i statens dokumenter og pålegger myndighetene å «legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Forvaltningen skal gi alle mulighet til å kontrollere saksbehandlingen og delta i demokratiske prosesser. Dette forutsetter at dokumenter arkiveres og journalføres. God arkivering og forvaltning av informasjon bidrar også til effektiv drift." oppsummerer Riksrevisjonen i bakgrunn for undersøkelsen.

Knusende resultater
"Arkiveringen i flere departementer og statlige virksomheter er mangelfull. Bruk av e-post og fagsystemer uten godkjente arkivløsninger fører til at betydelige mengder arkivpliktige dokumenter ikke blir arkivert og journalført. Saks- og arkivsystemer oppleves av mange som lite brukervennlige. Det fører til at de ofte ikke blir brukt." Oppsummerer Riksrevisjonen i sine funn.

– Vi ser at både departementer og statlige virksomheter praktiserer manglende og utilstrekkelig arkivering, journalføring og innsyn, og at dette har et stort omfang. Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Grunnloven fastsetter rett til innsyn i statens dokumenter og pålegger myndighetene å «legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Dette forutsetter at dokumenter blir arkivert og journalført. God arkivering og forvaltning av informasjon bidrar også til effektiv drift i forvaltningen, poengterer han.

I rapporten peker Riksrevisjonen også på at forehåndsunntak av dokumenter brukes oftere enn forutsatt, også uten rettslig holdbart grunnlag.

Les hele Riksrevisjonens rapport her. 

Documaster leverer moderne produkter og tjenester inne arkiv og informasjonsforvaltning. Les mer om våre produkter og tjenester her.

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Det kan hende du også liker

Disse Bloggene innen Noark 5

Abonner på nyheter

No Comments Yet

Let us know what you think