Compliance på norsk

Simen Sandberg Simen Sandberg 21.05.17 11:04

Vi benytter ofte begrepet "compliance" når vi omtaler vår virksomhet og våre produkter, men hva betyr egentlig dette begrepet som i mangel av bedre alternativer ofte adopteres av det norske språket? hvilken mening gir det i en norsk kontekst? og hva mener vi egentlig når vi benytter begrepet i en informasjonsforvaltning kontekst?

Les mer...

Hva er et "Legacy system"? -og hvorfor er det så problematisk

Simen Sandberg Simen Sandberg 29.04.17 08:28

Alle organisasjoner vil før eller siden møte utfordringer med utrangerte forretnings systemer, også kalt "legacy sytems". I teorien ville det være flott å alltid kunne nyttegjøre seg den mest avanserte teknologien, men i virkeligheten må de fleste organisasjoner forholde seg til en rekke systemer som ikke lenger fungerer optimalt med hensyn til å støtte organisasjonens prosesser og målsetninger.

Les mer...

GDPR: Hva betyr det for deg som informasjonsforvalter?

Simen Sandberg Simen Sandberg 03.04.17 16:46

25. mai 2018. Er det en dato som sier deg noe?

Hvis ikke så er du i "samme båt" som 98% av bedriftsledere i Norge* og burde lese dette innlegget nøye... 

GDPR, eller personvernforordningen som den heter på godt norsk skal implementeres i alle norske foretak, offentlige som private. Forordningen har til hensikt å gi forbrukere bedre innsikt i, og muligheter til å se hvordan informasjonen om dem benyttes. Den skal også gi rett til å kreve at informasjonen skal kunne slettes.

Nytt er også at bedriftene i større grad skal stilles til ansvar for informasjonen de henter, og at de som ikke opptrer ansvarlig skal straffes. Hardt. Inntil fire prosent av brutto omsetning (riktig nok begrenset oppad til 20 millioner euro) er rammen for bøter ved brudd på forordningen. Dette er en kraftig skjerpelse av dagens nivå hvor strafferammen er begrenset oppad til 10G.

Vi har i samarbeid med vår advokat trukket frem noen områder og bestemmelser som endrer dagens regelverk og som vi mener informasjonsforvaltere bør være spesielt oppmerksomme på...

Les mer...

4 spørsmål du bør stille før du anskaffer ny Noark-løsning

Inger Berit Eidsten Inger Berit Eidsten 24.03.17 11:05

Du skal anskaffe ny Noark-løsning. Kanskje på grunn av endret kommunestruktur, behov for digital sammenslåing, eller samarbeid på tvers av grenser. Men hvordan skal det nye systemet passe inn i den helhetlige IKT-arkitekturen? Har du definert arkivets plass – en virksomhetsarkitektur for arkivområdet? Spørsmålene her handler ikke så mye om Noark, men ting å tenke på om du er klar for neste praksis og ikke mer av det samme!

Les mer...

Noark standarden og veien videre....

Simen Sandberg Simen Sandberg 22.03.17 08:43

Documaster ble utfordret av Riksarkivet på hvordan vi ville ha endret Noark standarden hvis vi fikk bestemme... 

Vår CTO, Dimitar Ouzounov tok utfordringen og tok publikum med på en reise fra Noark standaren sin opprinnelse tilbake i 1984, utfordringer med dagens standard (Noark 5) og noen tanker om hva vi ville vektlagt i den videre utviklingen.

Les mer...

Keep yourself updated! Subscribe to our newsletter.