Du skal anskaffe ny Noark-løsning. Kanskje på grunn av endret kommunestruktur, behov for digital sammenslåing, eller samarbeid på tvers av grenser. Men hvordan skal det nye systemet passe inn i den helhetlige IKT-arkitekturen? Har du definert arkivets plass – en virksomhetsarkitektur for arkivområdet? Spørsmålene her handler ikke så mye om Noark, men ting å tenke på om du er klar for neste praksis og ikke mer av det samme!