- Lang vei fram til sikker håndtering av elektronisk skapt materiale i kommunal sektor

Simen Sandberg Simen Sandberg 19.06.17 21:24

Denne uken publiserte Riksarkivaren den årlige undersøkelsen om arkivholdet i norske kommuner (også kalt "kommuneundersøkelsen"). Undersøkelsen som er blitt utarbeidet siden 2010 gir et overordnet bilde av arkivorganisering, rutiner og oppfølging av regelverk i norske kommuner.

Les mer...

4 spørsmål du bør stille før du anskaffer ny Noark-løsning

Inger Berit Eidsten Inger Berit Eidsten 24.03.17 11:05

Du skal anskaffe ny Noark-løsning. Kanskje på grunn av endret kommunestruktur, behov for digital sammenslåing, eller samarbeid på tvers av grenser. Men hvordan skal det nye systemet passe inn i den helhetlige IKT-arkitekturen? Har du definert arkivets plass – en virksomhetsarkitektur for arkivområdet? Spørsmålene her handler ikke så mye om Noark, men ting å tenke på om du er klar for neste praksis og ikke mer av det samme!

Les mer...

Noark standarden og veien videre....

Simen Sandberg Simen Sandberg 22.03.17 08:43

Documaster ble utfordret av Riksarkivet på hvordan vi ville ha endret Noark standarden hvis vi fikk bestemme... 

Vår CTO, Dimitar Ouzounov tok utfordringen og tok publikum med på en reise fra Noark standaren sin opprinnelse tilbake i 1984, utfordringer med dagens standard (Noark 5) og noen tanker om hva vi ville vektlagt i den videre utviklingen.

Les mer...

Keep yourself updated! Subscribe to our newsletter.