MIGRERING AV DATA

 

 

Trenger din organisasjon hjelp til sanering av forretningssystemer som ikke lenger er i bruk? Er dine data fanget i proprietære fagsystemer? Sliter du med deponering av gamle systemer?

Vi kan hjelpe deg med å migrere data slik at de er søkbare og tilgjengelige i et bevaringsverdig format for fremtiden.

2_decommision_orange

Migrering og tilgjengeliggjøring


check

Frigjør data

Spar kostnader ved å migrere data ut av gamle løsninger, slik at man kan sanere gamle systemer

check

Uttrekk med kvalitet

Documasters gode samarbeid med kunder og arkivinstitusjoner sikrer god kvalitet på uttrekk.

check

Sikre langtidsbevaring

OCR behandling og konvertering av data til bevaringsverdig format (PDF/A).

check

Konverter filer til
PDF/A

Fulltekstsøk i metadata og konverterte dokumenter

check

Søk og gjenfinning

Gjør dataene tilgjengelig og samle all dokumentasjon i en felles arkivkjerne