Be om demo

EN SYSTEMUAVHENGIG PLATTFORM

Fra ustrukturerte data spredt over flere system, til strukturert informasjon tilgjengelig fra ett sted

Spørsmål og svar

Hva er frittstående arkiv?

Et frittstående arkiv er et arkiv som ikke er knyttet til et spesifikt fagsystem, men som kan benyttes uavhengig mot ett eller flere fagsystemer.

Hvorfor bør jeg velge en frittstående arkivløsning?

Med en frittstående arkivløsning står din bedrift friere til å velge og bytte ut sine respektive fagsystemer uten fare for tap av data. Med en frittstående arkivløsning kan du også benytte samme arkiv på tvers av flere fagsystemer og datakilder.

Hvilke fagsystemer kan Documaster benyttes mot?

Documaster kan i prinsippet benyttes mot de fleste fag- og saksbehandlingssystemer. Documaster har et fleksibelt API og er i dag knyttet mot en lang rekke ulike løsninger både i offentlig og privat sektor.

Kan man importere data fra eldre løsninger i Documaster?

Documaster har støtte for å importere data fra eldre løsninger. Typisk tar vi utgangspunkt i databasen til et system og mapper dette til en struktur i Documaster. Dataene fra det eldre systemet vil da bli tilgjengelig og søkbar i Documaster. Les mer om Documaster og avhending av eldre fagsystem her.

Hvor mange kunder har Documaster?

Documaster har med sine frittstående løsninger blitt svært godt mottatt i markedet og har på kort tid levert mer enn 75 løsninger i offentlig- og privat sektor.

Hvilke skanningsmuligheter finnes det for digitalisering?

Med Documaster Digitizing kan man enkelt digitalisere store og små arkiver. Løsningen benytter QR koder for å effektivt lagre fysiske dokumenter til arkivet. Documaster leverer også tilleggs funksjonalitet til bruk i tekniske arkiver som for eksempel byggesaksarkiver. Documaster har også støtte for scanning fra Kofax løsninger.

Hvor mye kan vi lagre i Documaster?

Documaster kan benyttes til både store og små arkiver. Det er i prinsippet ingen begrensning på hvor mye man kan lagre i Documaster sine arkivløsninger. Alle våre arkivløsninger har 1TB data inkludert lagring, men kan enkelt skaleres etter behov.

Hvor mye tid sparer vi på å bruke Documaster?

Documaster er bygget for å effektivisere arbeidsprosessene knyttet til dokumentforvaltning. Våre kunder setter pris på det enkle og intuitive brukergrensesnittet, mulighetene til fulltekstsøk i dokumenter og metadata, skalerbarheten og at det er enkelt å koble på nye arkiv kilder.

Hvilke konkurrenter har Documaster?

Documaster er Norges eneste selskap som utelukkende fokuserer på frittstående arkiv- og informasjonsforvaltningsløsninger. Vi ønsker at våre kunder skal stå fritt til å velge de fagsystemer som er best tilpasset deres virksomhet uten at dette får implikasjoner på arkivløsningen. Det finnes en håndfull aktører i markedet som leverer arkiv- og saksbehandlingsløsninger.

Har dere endelig godkjenning fra Riksarkivet for Noark 5?

Documaster Arkiv har endelig godkjenning som Noark 5 løsning utstedt av riksarkivaren.
Godkjennelsesbrev fra Riksarkivet

×

Få svar på dine spørsmål eller be om en demo

+ Flere detaljer (valgfritt)