Integrasjoner Documaster arkiv

 

 

 

Vi er frittstående og uavhengige, og vårt arkiv kan enkelt integreres mot andre systemer. Vi jobber hver dag med å integrere nye fagsystemer med vår arkivkjerne. Under ser du en liste over de integrasjonene vi har gjennomført, de som er under arbeid og planlagte integrasjoner.

Vi er alltid ute etter pilotkunder på nye integrasjoner. Trykk under for å melde deg på vår interesseliste for pilotering av nye integrasjoner:

 
TRYKK HER!    

 

Integrasjoner Documaster Arkiv 

Ferdig integrerte systemer:  decomission

 • Microsoft Outlook
 • Microsoft SharePoint
 • HK oppvekst
 • IST Barnehage
 • IST Skole
 • Vigilo Barnehage
 • Vigilo Skole
 • Skooler LMS
 • DM Brann
 • Mercell

Integrasjoner under utvikling:

 • Gerica
 • HR Manager
 • Visma Velferd
 • Visma Profil
 • Visma Familia
 • TendSign
  EU-Supply
 • Evolution (4Human)
 • Cubit
 • Transponder
 • Webcruiter
 • Public 360
 • TQM 4Human
 • Powel
 • Jupiter
 • Procasso

Planlagte integrasjoner:    

 • Andre Visma fagsystemer
 • Conexus Companion
 • Socio
 • Norkart Komtek
 • SuperOffice
 • SalesForce
 • Microsoft Teams
 • CatalystOne
 • Visma Flyt Skole
 • Elements
 • Ephorte
 • eByggesak 360
 • eByggesak Elements
 • Physica

Documaster har også god erfaring med å migrere data fra andre saksbehandling- og fagsystemer inn i Documaster Arkiv for innsyn og oppslag i historisk data. 

Per dags dato har vi migrert fra følgende sak/arkiv og fagsystemer inn i Documaster Arkiv: 

 • Acos websak
 • Bra Arkiv
 • Bra Plan
 • BVPro
 • ePhorte 4
 • ePhorte 5
 • ESA
 • Forum Winsak
 • Extens
 • SATS
 • Kontor 2000
 • Lotus Notes
 • ProArc 
 • Public 360
 • Visma Familia
 • Weblager
 • Doculive
 • SuperOffice

Under arbeid:

 • Winmed

Planlagt:

 • Visma PPI

 

Integrasjoner Documaster Arkiv 

Ferdig integrerte systemer:  decomission

 • Office 365
 • DM Brann
 • HK Oppekst
 • IST Barnehage
 • IST Skole

Integrasjoner under utvikling:

 • HR Manager
 • Visma Velferd
 • TendSign
 • Mercell
 • Sharepoint
 • Vigilo Barnehage
 • Vigilo Skole
 • Evolution (4Human)

Planlagte integrasjoner:    

 • Visma fagsystemer
 • Procasso
 • Gerica
 • Conexus Companion
 • Sosio
 • Transponder
 • Norkart Komtek

Documaster har også god erfaring med å migrere data fra andre saksbehandling- og fagsystemer inn i Documaster Arkiv for innsyn og oppslag i historisk data. 

Per dags dato har vi migrert fra følgende sak/arkiv og fagsystemer inn i Documaster Arkiv: 

 • Acos websak
 • Bra Arkiv
 • Bra Plan
 • BVPro
 • ePhorte 4
 • ePhorte 5
 • ESA
 • Forum Winsak
 • IST Extens
 • IST SATS
 • Kontor 2000
 • Lotus Notes
 • ProArc 
 • Public 360

Planlagt:

 • Doculive
 • Winmed
 • Weblager

Vi leverer som endel av prosessen et Noark 5 uttrekk av migrerte data til respektive depot. Tilbakemeldingene fra disse depotene er at uttrekkene er gyldige og holder høy kvalitet. Vi har tett dialog med depoter/IKAer, det er derfor ingen risiko ved en slik migrering. Dersom uttrekket ikke blir godkjent av IKA, betaler heller ikke kunden.

 
Vi er alltid ute etter pilotkunder på nye integrasjoner og migreringer. Trykk under for å melde deg på vår interesseliste for pilotering av nye integrasjoner eller migreringer:
 
Trykk her!