Be om demo

EN SYSTEMUAVHENGIG PLATTFORM

Fra ustrukturerte data spredt over flere system, til strukturert informasjon tilgjengelig fra ett sted

Be om demo

Fleksibel funksjonalitet

Documaster har en rekke funksjoner som kan tilpasses til de spesifikke behovene enhver organisasjon har. Her er noen av de mange funksjonene som Documanster leveres med:

 

Compliance Standards

Compliance Standards

Full godkjennelse (compliance) med Noark 5 standardens krav

Mulighet for å støtte andre standarder som MoReq® (Model Requirements for the Management of Electronic Records)

Metadata

Metadata

Berikelse av metadata øker kvaliteten på dokumenter dine og bidrar til å identifisere tidligere ukjente sammenhenger mellom disse.

Documaster har en fleksibel metadata model som støtter virksomhetsspesifikke metadata og kan dermed tilpasses ulike forretningsbehov.

Sikkerhet

Sikkerhet

Fleksibel tilgangskontroll

Brukergrensesnitt

Brukergrensesnitt

Moderne, intuitivt og enkelt grensesnitt for dokumentasjonsforvaltning

Add-ons for enkel saksbehandling og digitalisering av papirarkiv

Bevaring og kassasjon

Bevaring og kassasjon

Muligheter for langtidsbevaring av dine verdifulle dokumenter og tilgang til disse flere tiår etter at de ble skapt

Sikker og godkjent sletting av elektroniske dokumenter

Uttrekk

Uttrekk

Enkel funksjonalitet for å selv kunne gjøre uttrekk i et standardisiert format (Noark 5) uten teknisk bistand.

Teknologi

Teknologi

Robust Java-basert applikasjon, utviklet på noen av de mest anerkjente open source teknologiene

I 2017 jobber vi med utvidelser i produktet for å støtte Natural Language Processing (NLP), Machine Learning og kunstig intelligens.

Operations

Operations

Plattform-uavhengig løsning som er tilgjengelig som SaaS (Software as a service), eller lokal installasjon

Åpent API

Åpent API

Fleksible JSON-basert API som muliggjør effektiv lagring, håndtering og gjenfinning av dokumenter, samt fasiliterer deling av informasjon på tvers av IT-infrastrukturer

Brukervennlige klient-bibliotek for Java og C#, som strømlinjeformer integrasjon av forretningsapplikasjoner med Documaster.

Muliggjør avhending av gamle systemer uten tap av verdifulle data

×

Få svar på dine spørsmål eller be om en demo

+ Flere detaljer (valgfritt)