Be om demo

EN SYSTEMUAVHENGIG PLATTFORM

Fra ustrukturerte data spredt over flere system, til strukturert informasjon tilgjengelig fra ett sted

Be om demo

Enkel, kostnadseffektiv og godkjent løsning for dokumentasjonsforvaltning

Verden har aldri hatt bedre søketeknologi og mer datakraft. Likevel bruker vi mer tid enn noen gang på å lete etter informasjon (e-poster, kontrakter, tidligere versjoner av dokumenter osv.).

Datamengden vi skaper dobles nesten hvert år, samtidig som at det stadig innføres strengere regulative krav til håndtering og arkivering av data. I tillegg innser stadig flere private og offentlige virksomheter at deres data er fastlåst i propiritære, utdaterte eller lite fleksible IT-systemer (Legacy systems). Dette kan gjøre det svært krevende å utnytte nye teknologiske løsninger eller forhindre overgang til skybaserte tilnærminger. 

Vår frittstående og skybaserte løsning samler, prosesserer, organiserer og tilgjengeliggjør dokumenter og data, av både analogt og digitalt opphav, i et felles grensesnitt for effektiv arkivering, søk og gjenfinning. På denne måten frigjøres også datene fra proprietære forretningssystemer slik at du fritt kan velge det som best passer ditt forretningsbehov. 

Documaster støtter norske og internationale standarder for arkivering. Vi er faktisk den eneste systemuavhengige Noark 5 løsningen på markedet. Documaster kan enkelt integreres med andre systemer og gjøre disse Noark 5 godkjente.

Documaster hjelper organisasjoner å håndtere den eksponentielt voksende datamengden gjennom fem enkle steg:

Fange

1. Fange

Med bruk av standard datafangstmoduler og fleksible APier kan Documaster fange data fra de fleste elektroniske og papirbaserte kilder.

Berike

2. Berike

Documaster kan analysere data og ved hjelp av regelsett og maskinlæring berike metadata og finne tidligere ukjente sammenhenger mellom dokumententer.

Filtrere

3. Filtrere

Med Documaster kan du filtrere bort uviktige dokumenter slik at kvaliteten på lagrede data øker.

Langtidsbevaring

4. Langtidsbevaring

Documaster konverterer kritiske data til bevaringsverdig format (PDF/A)

Gjenfinne

5. Gjenfinne

Documaster leveres med effektivt fulltekst søk, enkel gjenfinning og godkjente datauttrekk på tvers av data fra ulike kilder og systemer.

×

Få svar på dine spørsmål eller be om en demo

+ Flere detaljer (valgfritt)