24 Jan 2023

BKK ny kunde

Lena Riis

Lena Riis

BKK samler nå all arkivdata i Documaster. De er i kriseberedskap, men holder fortsatt hjulene i gang. «Koronakrisen har vist oss hvor viktig det er med gode digitale verktøy» sier Cecilie Bertelsen fra BKK.

BKK er i kriseberedskap, men holder fortsatt hjulene i gang, prosjektet «Den moderne arbeidsplassen» er viktigere enn noen sinne. Målsettingen med prosjektet har vært å forbedre måten vi samarbeider og samhandler i BKK. Selskapet er i vekst og vi har behov for å bedre måter å kommunisere og dele informasjon på ettersom vi er distribuert på flere lokasjoner enn tidligere. Arkiv har vært en sentral del av prosjektet. Med flere ulike arkiv, saksbehandlingsarkiv, arkiv for teknisk dokumentasjon og i tillegg fysisk arkiv i kjelleren gjør det mer krevende for brukerne å finne riktig informasjon. Vi valgte Documaster med bakgrunn i den fleksible arkitekturen som tilrettelegger for modulbasert håntering av dokumentasjon. Med Documaster trenger ikke brukerne å tenke på arkiv, vi kan fortsette å jobbe i våre fagsystemer og fange arkivverdig materiale på tvers i ett frittstående arkiv. Det gjør det også mye enklere for de ansatte å finne informasjonen de trenger. Med Documaster trenger ikke brukerne kjenne prosessene eller de ulike fagsystemene for å finne dokumentasjon, de kan søke på tvers av systemene. Dette gir effektive søk og setter brukerens reelle behov i sentrum

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description