NYHETER

 

 

Rammeavtale signert i Sverige

Av Simen Sandberg, 12.feb.2019 15:19:15

Documaster AB har signert 4 årig rammeavtale med SKL Kommentus Inköpscentral i Sverige 

Documaster AB har tecknat ett 4-årigt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral inom området E-arkivlösning med tillhörande tjänster. Avtalet ger möjlighet för fler än 950 kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund och regioner att avropa produkter och tjänster för e-arkiv. Ramavtalet löper över 4 år med start från 1 februari 2019.

Avtalet är baserad på Documasters standardiserade eArkivlösning som tjänst eller drift i kundens egen miljö, för offentlig och privat sektor.

Documaster är en flexibel e-arkiv lösning som omfattar alla centrala delar såsom; ta emot, lagra, vårda, gallra, återsöka och hämta ut arkivobjekt med tillhörande metadata för effektivt bevaring och återanvändning. Allt för att ger användare ett modernt och lättarbetat system som underlättar det dagliga arbetet.

- ”Documaster är glada för den fina respons och uppskattning vårt e-arkiv har fått på svenska marknaden. Vi ser nu fram emot att kunna bidra till en ökad digitalisering inom offentlig verksamhet”, säger Madeleine Evholt, Country Manager på Documaster AB.

För mer information vänligen kontakta

Madeleine Evholt, Country Manager Documaster AB Tel +46 70 55 65 401, e-mail: madeleine.evholt@documaster.com


Kommentarer

About Lemon Blog

This is where you give the visitor a brief introduction to both this blog and your company. Keep it short. More →

  • Siste nyheter

Abonner på nyheter