Fråga om demo

COMPLIANCE STANDARDS

Fullständig i överensstämmelse med internationella standarder för registerhantering

Konstruerad för att uppfylla många standarder för överensstämmelseArkivlösning som tar hand om ett dokument under hela dess livscykel. 

Säker arkivering av digitaliserade och digitalt framställda dokument.

Noark 5 säkerställer att dokumentationen är autentisk, tillgänglig och pålitlig. Standarden kan användas för all arkivering, oavsett verksamhet eller tillämpligt regelverk. Även om Noark-standarden endast är obligatorisk inom offentlig sektor kan den även användas för att säkerställa god sed inom privat sektor.

Documasters arkivkärna använder sig utav flexibiliteten i Noark 5. Documaster stödjer standardens alla strukturer och kan anpassas efter verksamhetsspecifik metadata och standardiserade gränssnitt. Med Documaster får du äganderätt till dina data och kan med enkelhet importera, ersätta och exportera data. Documaster garanterar korrekt hantering av dokument – oavsett verksamhet.

Med Documaster får du:
- Systemoberoende arkiv
- Arkitektur med operativ och historisk arkivkärna
- Molnlösning i Norge och On-prem-installationer
- Installation i säker zon
- Automatisk lagring av data i beständigt format
×

Få svar på dina frågor eller be om en demo

+ Lägg till fler detaljer (frivillig)