DATAINSAMLING

 

Samla in data och dokument i pappersform, elektroniska filer eller andra datakällor som är utspridda i olika system och organisera dem i ett centralt och säkert e-arkiv.


Documaster är utvecklad för att fungera sömlöst inom ert ekosystem av företagsapplikationer för insamling av all värdefull data.

4_harvest-data_orange

Ta kontroll över dina data

Se till att dina data inte hamnar i silos eller proprietära system. Samla data från flera system i ett enda e-arkiv, strukturerat och klassificerat så blir de enklare att hitta. Med Documaster kan du även exportera ut data i kända format.


 

Flexibilitet

Med Documaster äger du dina egna data. Det gör det lättare för dig att byta affärssystem när det behövs, utan att förlora data.

Undvik dataförlust

Undvik dataförluster och brott mot lagar och regler genom att samla dina mest värdefulla data i en gemensam, dedikerad och säker arkivlösning.

DATAFÅNGST MED DOCUMASTER


check

Öppet API

Rikt, öppen och väldokumenterat API för enkel systemintegrering.

check

Out-of-the box-integrationer

Flera out-of-the box-integrationer och anslutningsmöjligheter, exempelvis MS Office 365, Box, Gsuite och en rad andra affärssystem.

check

Sömlös Office 365-arkivering

Enkel klickarkivering och klassificering av e-post och dokument direkt från MS Office 365:s applikationer.

check

Bulkimport

Massimport av data och filer från databaser, filsystem och andra datakällor.

check

Mappimport och arkivering

Arkivera dokument och hela filmappar direkt från fil- och mappsystemet för att skydda värdefull information.

check

Datavalidering

Automatisk validering av data för att säkerställa samtycke enligt gällande lagstiftning.

check

Autoklassificering i realtid

Automatisk AI-baserad klassificering i realtid för förenklad och kostnadseffektiv arkivering.

check

Tyst arkivering

Documaster möjligör automatiserade arkiverings- och indexeringsrutiner utan några krav på manuell hantering, oberoende av var data lagaras eller skapas.

check

Realtidsindexering

Förutom strukturerad indexmetadata skapar Documaster en fulltext-post av allt innehåll för exakta och skräddarsydda sökfrågor inom några sekunder.

check

Utökning av data

Importera data från andra multipla källor för att berika metadata för att säkerställa en stringent taxonomi.

check

Skanna och klassificera

Anslut Documaster till skanningshårdvara för att samla in och klassificera pappersdokument. 

check

Streckkodsigenkänning

Documaster känner igen QR-koder, läser dem och använder informationen för att indexera dokument.

check

Schemalagd dataimport

Realtids eller schemalagd dataimport från nätverksenheter och applikationer för affärsverksamhet.