BE OM DEMO

 

 

 

 

Datainsamling

Använd vårt öppna API för att fånga data.

Samla in data och dokument i pappersform, elektroniska filer eller andra datakällor som är utspridda i olika system och organisera dem i ett centralt och säkert e-arkiv.

Documaster är utvecklad för att fungera sömlöst inom ett ekosystem av företagsapplikationer för insamling av all värdefull data.

Ta kontroll över dina data

Se till att dina data inte hamnar i silos eller proprietära system. Samla data från flera system i ett enda e-arkiv, strukturerat och klassificerat så blir de enklare att hitta. Med Documaster kan du även exportera ut data i kända format.

Flexibilitet

Med Documaster äger du dina egna data. Det gör det lättare för dig att byta affärssystem när det behövs, utan att förlora data.

Undvik dataförlust

Undvik dataförluster och brott mot lagar och regler genom att samla dina mest värdefulla data i en gemensam, dedikerad och säker arkivlösning.

DATAFÅNGST MED DOCUMASTER


lyselilla
Öppet API

Rikt, öppen och väldokumenterat API för enkel systemintegrering.

lyselilla
Out-of-the box integrations

Flera out-of-the box-integrationer och anslutningsmöjligheter, exempelvis MS Office 365, Box, Gsuite och en rad andra affärssystem.

lyselilla
Sömlös Office 365-arkivering

Enkel klickarkivering och klassificering av e-post och dokument direkt från MS Office 365:s applikationer.

lyselilla
Bulkimport

Massimport av data och filer från databaser, filsystem och andra datakällor.

lyselilla
Mappimport och arkivering

Arkivera dokument och hela filmappar direkt från fil- och mappsystemet för att skydda värdefull information.

lyselilla
Datavalidering

Automatisk validering av data för att säkerställa samtycke enligt gällande lagstiftning.

lyselilla
Autoklassificering i realtid

Automatisk AI-baserad klassificering i realtid för förenklad och kostnadseffektiv arkivering.

lyselilla
Tyst arkivering

Documaster möjligör automatiserade arkiverings- och indexeringsrutiner utan några krav på manuell hantering, oberoende av var data lagaras eller skapas.

lyselilla
Realtidsindexering

Förutom strukturerad indexmetadata skapar Documaster en fulltext-post av allt innehåll för exakta och skräddarsydda sökfrågor inom några sekunder.

lyselilla
Utökning av data

Importera data från andra multipla källor för att berika metadata för att säkerställa en stringent taxonomi.

lyselilla
Skanna och klassificera

Anslut Documaster till skanningshårdvara för att samla in och klassificera pappersdokument.

lyselilla
Streckkodsigenkänning

Documaster känner igen QR-koder, läser dem och använder informationen för att indexera dokument.

lyselilla
Schemalagd dataimport

Realtids eller schemalagd dataimport från nätverksenheter och applikationer för affärsverksamhet.