Fråga om demo

EN SYSTEMOBEROENDE PLATTFORM

Från ostrukturerad data spridd över flera system, till strukturerad information tillgänglig från ett ställe

Frågor och svar

Vad är fristående arkiv?

Ett fristående arkiv är ett arkiv som inte är bundet till ett specifikt affärssystem, som istället fristående kan användas i samband med ett eller flera affärssystem.

Varför bör jag välja en fristående arkivlösning?

Med en fristående arkivlösning får ett företag stor frihet att välja och byta ut sina befintliga affärssystem, utan att riskera dataförlust. Med en fristående arkivlösning kan du också använda samma arkiv i samband med olika affärssystem och datakällor.

Vilka affärssystem kan Documaster användas i samband med?

Documaster kan i princip användas i samband med de flesta affärs- och administrationssystem. Documaster har ett flexibelt API och är i dagsläget kopplat till en stor mängd olika lösningar i både offentlig och privat sektor.

Kan man importera data till Documaster från äldre lösningar?

Documaster har stöd för att importera data från äldre lösningar. Vanligtvis utgår vi från ett systems databas och kopplar den till en struktur i Documaster. Data från det äldre systemet blir då tillgänglig och sökbar i Documaster. Läs mer om Documaster och avyttring av äldre affärssystem här.

Hur många kunder har Documaster?

Documaster har med sina fristående lösningar blivit väl mottagna på marknaden och har på kort tid levererat fler än 75 lösningar till offentlig och privat sektor.

Vilka inskanningsmöjligheter finns det för digitalisering?

Med Documaster Digitizing kan man enkelt digitalisera stora och små arkiv. Lösningen använder sig av QR-koder för att effektivt lagra fysiska dokument i arkivet. Documaster fungerar även som ett tillägg till tekniska arkiv som till exempel byggnadsarkiv. Documaster stödjer även skanning från Kofax-lösningar.

Hur mycket kan vi lagra i Documaster?

Documaster kan användas till både stora och små arkiv. Det finns i princip ingen begränsning för hur mycket man kan lagra i Documasters arkivlösning. Alla våra arkivlösningar inkluderar 1TB data, men kan utökas efter behov.

Hur mycket tid sparar vi på att använda Documaster?

Documaster är skapat för att effektivisera den arbetsprocess som är kopplad till dokumentförvaltning. Våra kunder värdesätter det enkla och intuitiva användargränssnittet, möjligheten att använda fulltextsökning i dokument och metadata, utökningsmöjligheterna och enkelheten att ansluta nya arkivkällor.

Vilka konkurrenter har Documaster?

Documaster är Norges enda företag som uteslutande fokuserar på oberoende arkiv- och informationsförvaltningslösningar. Vi vill att våra kunder ska vara fria att välja de affärssystem som är bäst lämpade för deras verksamhet utan att detta påverkar arkivlösningen. Det finns ett flertal aktörer på marknaden som tillhandahåller arkiv- och dokumenthanteringslösningar.

Har ni certifiering från det norska Riksarkivet för Noark 5?

Documaster Arkiv har blivit slutgiltigt godkänd som Noark 5-lösning.

×

Få svar på dina frågor eller be om en demo

+ Lägg till fler detaljer (frivillig)