Fråga om demo

EN SYSTEMOBEROENDE PLATTFORM

Från ostrukturerad data spridd över flera system, till strukturerad information tillgänglig från ett ställe

Systemoberoende och fleksibel informationsförvaltning

Documaster är en fristående, flexibel och systemoberoende informationsförvaltningsplattform som på ett enkelt sätt gör det möjligt att behandla, organisera, långtidsbevara (e-Arkiv) och återsöka data från en stor mängd olika källor och mellan olika affärssystem.

Plattformen beaktar gällande lagar och regelverk och innehar slutgiltig Noark 5-certifiering från Riksarkivet.

Documaster finns i tre olika konfigurationer anpassade för olika behov. Gemensamt för samtliga är att de kan använda sig av Documasters omfattande bibliotek av tilläggsmoduler för datainsamling.

  • Documaster BASIC
    Documaster Basic är en praktisk plattform som är bäst lämpad för de som har enklare informationsförvaltningsbehov, och som inte är beroende av integration med affärssystem. I kombination med en av Documasters många tilläggsmoduler kan denna lösning likväl täcka många behov.

  • Documaster PRO

    Documaster PRO passar bäst för de med något mer omfattande informationsförvaltningsbehov. Utöver ett omfattande bibliotek av standardiserade tilläggsmoduler levereras plattformen med flexibla APIer och kan lätt integreras med de flesta externa företagssystem. Plattformen stödjer även datalagring i "säkra zoner"

  • Documaster Enterprise
    Documaster Flex har många av de kvalitativa funktioner som finns i Documaster Pro, men passar de med behov av en flexibel lösning med mer omfattande åtkomst- och säkerhetsstyrning. Detta gör plattformen väl lämpad att använda som en komponent i de flesta affärssystem från tredje part.

 

×

Få svar på dina frågor eller be om en demo

+ Lägg till fler detaljer (frivillig)