Referens

Tyresö kommun

Vi uppskattar särskilt den kraftfulla sökningen i Documaster eArkiv som sparar tid när vi söker efter dokument. Hos oss på kommunarkivet är det också viktigt att det är enkelt att läsa in nya arkivpaket.

Documaster ger oss bra hjälp och stöd för att hitta bästa sättet att strukturera och klassificera datat som ska arkiveras.

Lösningen vi anskaffade som slutarkiv har också visat sig vara en lämplig lösning som verksamhetens mellanarkiv. Jag ser fram mot att få fler verksamhetssystem integrerade med Documaster eArkiv så att verksamhetens och de anställdas behov löses ännu bättre.

Maria Bring
Kommunarkivarie
Kommunkansliet
Tyresö kommun

Maria Bring

 

Kontakta oss