Fråga om demo

THE BEST-OF-BREED IN RECORDS MANAGEMENT

Från ostrukturerad data spridd över flera system, till strukturerad information tillgänglig från ett ställe

Be om demo

Flexibel funktionalitet

Documaster har en rad funktioner som kan anpassas efter de särskilda behov varje organisation har. Här är några av de många funktioner som Documaster levereras med:

Compliance Standards

Compliance Standards

Fullständigt överensstämmande (compliance) med Noark 5-standardens krav Möjlighet att stödja andra standarder så som MoReq® (Model Requirements for the Management of Electronic Records)

Metadata

Metadata

Berikande av metadata ökar kvaliteten på dina dokument och bidrar till att identifiera tidigare okända samband mellan dem. Documaster har en flexibel metadatamodell som stödjer verksamhetsspecifik metadata och därmed kan anpassas efter olika behov.

Säkerhet

Säkerhet

Flexibel åtkomstkontroll

Användargränssnitt

Användargränssnitt

Modernt, intuitivt och enkelt gränssnitt för dokumentförvaltning Tillägg för enkel bearbetning och digitalisering av pappersarkiv

Lagring och utsållning

Lagring och utsållning

Stora möjligheter för långtidsbevaring av dina värdefulla dokument och tillgång till dessa flera år efter att de har upprättats Säker och godkänd borttagning av elektroniska dokument

Utdrag

Utdrag

Enkel funktion för att själv kunna göra utdrag i ett standardiserat format (Noark 5) utan teknisk support.

Teknologi

Teknologi

Robust Java-baserad applikation, utvecklad med några av de mest etablerade open source-teknikerna Under 2017 arbetar vi med produkter för att stödja Natural Language Processing (NLP), Machine Learning och artificiell intelligens.

Operations

Operations

Plattformsoberoende lösning som är tillgänglig som SaaS (Software as a service), eller lokal installation

Öppet API

Öppet API

Flexibelt JSON-baserat API som möjliggör effektiv lagring, hantering och återsökning av dokument, samt möjliggör att information delas mellan olika IT-infrastrukturer Användarvänligt klientbibliotek för Java och C#, som strömlinjeformad integration av affärsapplikationer med Documaster Möjliggör att gamla system ersätts utan förlust av värdefull data

×

Få svar på dina frågor eller be om en demo

+ Lägg till fler detaljer (frivillig)