Fråga om demo

E-Arkiv

Från ostrukturerad data spridd över flera system, till strukturerad information tillgänglig från ett ställe

Be om en demo

Simplified, cost-effective, and compliant records management

The world has never had better search technology or such low-cost computing power. Yet organizations spend more time and money than ever managing their documents.

Our modern system-agnostic solution enables both public and private organizations to easily process, preserve, and access their most valuable documents from one single application. Designed as a lightweight solution, Documaster is easily accessible through a Web interface.

Documaster is fully compliant with common record keeping regulations. Documaster can be easily integrated with any other system and make it compliant.

Documaster helps organizations manage exponentially growing data in five simple steps:

Insamla

1. Insamla

Med hjälp av standardmoduler för datainsamling och flexibla APIer kan Documaster insamla data från de flesta elektroniska och pappersbaserade källor.

Berika

2. Berika

Documaster kan analysera data och genom regeluppsättningar och maskininlärning berika metadata och hitta tidigare okända samband mellan dokument.

Filtrera

3. Filtrera

Med Documaster kan du filtrera bort oviktiga dokument så att kvaliteten på lagrad data ökar.

Långtidslagring (e-Arkiv)

4. Långtidslagring (e-Arkiv)

Documaster konverterar kritisk data till ett format för långtidsbevaring (PDF/A)

Återsöka

5. Återsöka

Documaster levereras med effektiv textsökning, enkel återvinning och godkänt utdrag av data från olika källor och system.

×

Få svar på dina frågor eller be om en demo

+ Lägg till fler detaljer (frivillig)