BE OM DEMO

Webinar

Se våre webinarer

23 April, 2020
Office 365 och enkel diarie- och ärendehantering

Hålls av Anders Palm

Upplever ni som många andra att hanteringen av allmänna handlingar är för komplex i dagens ärendehanteringssystem? 

Många offentliga organisationer går nu över till MS Office 365. Det ger fler möjligheter till samarbete, processtöd och godkännandeprocesser. Vi har tagit fram en lösning däärendehanteringen flyttas till MS Office 365. Integrationen till vår produkt Documaster eArkiv säkerställer att registreringar och lagringen är säker i enlighet med lagar och praxis. 

samarbete med Point Taken inbjuder till ett Webinar den 23 april 09:30 - 10:00 för att presentera denna lösning och visa er vilka möjligheter som finns i MS Office 365 föärendehantering i kommunala bolag och förbund. 

Anmäl dig i dag