Webinar 4 og 11. mars, 10:00-11:00

Lær mer om arkivering

Dette er et webinar som omhandler arkivfaglige betraktninger uavhengig av hvilket program man bruker for å arkivere. Møt Petter Høiaas som er historiker og arkivfaglig rådgiver i Documaster. Han vil ta for seg spørsmål som:
 
  • Hvorfor arkiverer vi?
  • Hva er akivverdig?
  • Hva er viktig informasjon å tillegge dokumentene?
Webinaret er i to deler ( torsdag + torsdag ). Første del blir gjennomgang over nevnte tema med noe eksempler. Andre del blir en gjennomgang av samme temaer men tilpasset spørsmål fra første del. Her har du altså en unik sjanse til å få drøftet akkurat de problemstillingene du er interessert i med en arkivfaglig ekspert.
 
Det blir god anledning til å stille spørsmål.
 
Torsdag 4. mars kl 10 - 11
Torsdag 11. mars kl 10 – 11
 
 
HKDataBlack

 

Påmelding