Tirsdag 22.september. Klokken 10:00-10:30

Webinar: Arkivintegrasjon mellom Skooler og Documaster

Mange kommuner velger å gå over til frittstående arkivkjerne da det gir økt fleksibilitet. Documaster tilbyr en frittstående arkivkjerne med integrasjoner til en rekke fagsystemer. 

Vi inviterer nå til et gratis webinar der vi presenterer arkivintegrasjonen  mellom Skooler og Documaster. Her kan du se hvordan alt arkivverdig arbeid i fagsystemet lagres i arkivet mens du jobber. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Skooler er et oppvekstadministrativt system med flere funksjoner, blant annet for å organisere skoledagen, føre fravær, lage timeplaner, skoleturer, oppgaver, vurderinger, IUP og utveksle meldinger mellom skolen og hjemmet. Systemet har flere tilknyttede ‘apper’ både for elever, foreldre og lærere.

Integrasjonen kan aktiveres på minutter og er en skyløsning ferdig tilpasset all arkivverdig informasjon som for eksempel årsplaner, IUPer og vurderinger, samt meldinger mellom skole og hjem som finnes i Skooler. Løsningen støtter elektronisk signering av IUP. Med Documaster sitt Noark 5 godkjente Skooler Arkiv sikres og bevares all dokumentasjon for fremtidens generasjoner.

Når: 22.september, kl. 10:00-10:30
Hvor: Webinar, du får tilsendt link dagen før.

Meld deg på i dag!

Meld deg på i dag