Svar til Arkivverket                 

EVALUERING AV NORSK ARKIVSTANDARD

Vi har skrevet våre meninger om Arkiverkets evaluering. Her er noe av det vi har kommentert.

  • Hvordan vurderer vi anbefalingene i rapporten?
  • Utfordringer med standarden som ikke er beskrevet.
  • Skjevheter i fremstillingen?
  • Vurdering av rapporten som utgangspunkt for videre utvikling av fagfeltet?
  • Fordeler eller ulemper ved den standardiseringen som Noark har bidratt til

Last ned hele svaret