BE OM DEMO

 

 

Gerica

Etabler integrasjon mellom Gerica og Documaster få all dokumentasjon i et Noark-godkjent arkiv.

Oversikt

Gerica er et elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren, levert av TietoEVRY. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling, oppfølging av pasienter og administrativ oversikt for virksomhetene i en kommune.  

Ved å etablere en integrasjon mellom Gerica og Documaster Arkiv vil kommunen få dokumentasjonen som er skapt i Gerica i et Noark-godkjent arkiv og kan dermed gå over til fullelektronisk saksbehandling, samt følge KS sine råd og anbefalinger.

Kunder må oppgradere til siste versjon av Gerica for å få med ny funksjonalitet i saksbehandlig og mulighet for integrasjon til Documaster.

Se webinaret i dag! 

Se webinar

Egenskaper

Integrasjonen er bygget for å sikre seg en mest mulig automatisk overføring av dokumentasjon fra Gerica til Documaster Arkiv. Det som vil overføres er dokumenter som ligger innunder saksbehandlingsdelen i Gerica.

Hver gang det legges inn en søknad i Gerica vil det sette i gang en arkiveringsprosess.  Selve søknaden legges inn som første journalpost i en saksmappe i arkivet, deretter vil all korrespondanse overføres løpende frem til det opprettes et vedtak. Vedtaket blir siste dokument i saken før det opprettes en tjeneste i EPJ-delen av Gerica. Dokumentene konverteres til PDF-A og overføres som journalposter til en saksmappe i Documaster Arkiv med pasientens navn og fødselsnummer som klassifikasjon. Titler på journalposter, dokumenter og saksmapper overføres fra Gerica. Dokumenter og journalposter vil få samme tittel.  

Integrasjonsmetoden er API som benytter Geointegrasjon Arkiv Oppdatering og Geointegrasjon Innsyn. Documaster Arkiv leveres som en skytjeneste hvor Documaster garanterer drift/lagring av data på norsk jord iht arkivloven. Det vil etableres en site-to-site VPN tunnel mellom kundens sikre sone og kundens Sikker sky instans hos Documaster. All trafikk mellom de to løsningene er kryptert TLS v1.2.  

Data fra EPJ (Elektronisk pasientjournal) i Gerica vil ikke overføres pr dags dato.

FAQs

Basic

Pro

Webinar

Arkivintegrasjon mellom Gerica og Documaster

Documaster tilbyr en frittstående arkivkjerne med integrasjoner til en rekke fagsystemer. Vår løsning sikrer at all arkivering skjer mest mulig automatisk og i henhold til Noark 5 standarden.

I dette webinaret viser vi frem integrasjon mellom Gerica og Documaster Arkiv. Her kan du se hvordan alt arkivverdig arbeid i fagsystemet lagres i arkivet mens du jobber.

Se webinar

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller et møte for å få mer informasjon om integrasjonen? Vi hører gjerne fra deg.