Over loven sitter nissen..

Jean-Philippe Caquet 10.12.18 12:34

 

Da nærmer det seg jul igjen, og nok en gang sender barna ønskelister til Julenissen. Denne tradisjonen gir stor grunn til bekymring, da den er en potensiell trussel mot personvernet.

Les mer...

The Documaster Technology Stack

Dimitar Ouzounov Dimitar Ouzounov 27.11.18 17:18

I recently realized that we have spent five years at Documaster researching and making technology work for so many customers, and yet, very few people outside the company know much about our technology stack. In this post, I will describe our stack and point out why we believe we made the right choices when it comes to technology – choices that not only make Documaster a superb product on its own but also a product that integrates nicely with various third-party applications.

Les mer...

Kommunesammenslåing? Null problem

Jean-Philippe Caquet 12.10.18 14:00

 

En stor utfordring ved kommunesammenslåinger er avslutning og deponering av gamle og tunge saksbehandlings- og fagsystemer. Dette bunner i krav i Arkivforskriften om å holde arkiver etter opprinnelig opphav og avlevere dem ved avslutning av offentlige organer. Dette kravet vil også gjelde ved alle større omorganiseringer, og skaper masse trøbbel og store utgifter for alle involverte. Men er det egentlig nødvendig å gjøre det så komplisert?

Les mer...

5 avgjørende egenskaper du skal se etter ved valg av frittstående arkivløsning

Simen Sandberg Simen Sandberg 10.09.18 16:18

 

Stadig flere virksomheter etterspør frittstående arkivløsninger. Motivasjonen er ofte at man ønsker å ta kontroll på den økende informasjonsmengden, gjøre seg uavhengig av kildesystemene som produserer innhold til arkivene, eller at man ønsker å avvikle et eller flere utrangert forretningssystemer ("fagsystem"). Ikke minst er dette noe som har blitt ytterligere aktualisert ved innføring av den nye GDPR lovgivningen som nettopp stiller krav til kontroll på data på tvers av datakilder og kunne gi innsyn i disse.

Les mer...

"Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot"

Simen Sandberg Simen Sandberg 07.09.18 09:50

Den årlige undersøkelsen om arkivholdet i norske kommuner (også kalt "kommuneundersøkelsen") ble publisert denne uken. Dette er 7. gang Arkivverket utarbeider undersøkelsen som skal gi et overordnet bilde av arkivholdet, rutiner og oppfølging av regelverk blant norske kommuner.

Les mer...

"Gi arkivet verdi"

Lena Riis Lena Riis 30.08.18 14:03

 « Et arkiv skal ikke bare være et sted hvor  man dumper alt man er ferdig med!» Jean-Philippe Caquet (43)

Documaster har fått en ny nerd på laget. En arkivnerd denne gangen.

Jean-Philippe har startet som arkivfaglig rådgiver hos Documaster, han har tidligere jobbet i Statsarkivet i Trondheim, og i Trondheim kommune. Han har jobbet med Documaster fra kundesiden, og var med å utvikle første versjon av Documaster Arkiv til digitalisering av byggesaker i Trondheim kommune. Caquet deler Documasters filosofi om at det er hensiktsmessig å dele sak og arkiv.

Les mer...

Suksesskriterier og fallgruver i offentlige digititaliseringsprosesser

Simen Sandberg Simen Sandberg 20.03.18 10:13

 

 Vår nye CEO, Anders Johnsen ble utfordret av Effektiv Velferd på hva som kjennetegner en vellykket digitaliseringsprosess og hvilke fallgruver man bør tilstrebe å unngå. Dette var hva han svarte...

Les mer...

Tusen takk til dere alle! Et godt nytt spennende digitalt år ønskes fra Documaster

Pål Reinert Bredvei Pål Reinert Bredvei 21.12.17 15:59

2017 har vært et meget intensivt og spennende år for Documaster og sammen med kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere, en fantastisk reise som har bydd på mange oppturer. Vi vil benytte anledningen til å gi en liten oppdatering av noen utvalgte høydepunkter fra året som har gått, og som vi håper gir både trygghet og tillit for at Documaster vil være en viktig partner i årene som kommer.

Les mer...

GDPR. Det nye år 2000 problemet?

Simen Sandberg Simen Sandberg 02.10.17 08:20

Alle som har jobbet innen IT eller med IT- løsninger en stund husker garantert hysteriet rundt overgangen til år 2000. Millennium-feilen (Y2K) ble fenomenet kalt, og handlet om at datamaskiner ikke var i stand til å håndtere overgangen fra tosifrede årstall til firesifrede årstall. Frykten var at data-beregning av tid og varighet ville bomme med 100 år og skape fullstendig kaos og dertil høye kostnader.

Les mer...

Documaster breaking barriers with the help of young pathfinders

Anders Johnsen Anders Johnsen 13.09.17 09:23

In business, people speed-read e-mails, reports, articles, publications, etc. and instantly understands what is relevant to themselves.

Try to think about the intellectual processing needed to do this kind evaluation; a person needs to understand the language of the text, and they need to understand the content and context of each sentence. They also need to understand the goals and priorities of the business and apply it to their evaluation. In addition, a person must be motivated, fed and filled with several liters of coffee every day.

Imagine using a computer to perform the same evaluation and let the machine decide what is important to you; How would you program it to do this task?

Les mer...

Keep yourself updated! Subscribe to our newsletter.