BE OM DEMO

 

Norkart KOMTEK Brannforebygging

Oversikt

KOMTEK Brannforebygging er et saksbehandlerverktøy for kommunens lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og boligtilsyn. All kommunikasjon skjer digital og verktøyet bidrar til økt effektivisering av oppgaver knyttet til planlegging, registrering, oppfølging, korrespondanse, rapportering og fakturering av feiing og tilsyn. 

KOMTEK Brannforebygging erstatter de gamle modulene Feiing/Tilsyn og Feier Felt. Den støtter ny forskrift og kan suppleres  en avansert risikovurdering.  

Egenskaper

KOMTEK Brannforebygging brukes til gjennomføring av tilsyn og oppfølging av avvik omkring Brannvern og feiing. 

Arkivet er strukturert som følger: Et tilsyn tilsvarer en saksmappe i Documaster og vil bli klassert med gårds- og bruksnummer (GNR/BNR).  Etter gjennomført tilsyn/lukket avvik lukkes saksmappen. 

Følgende arkiveres i saksmappen: 

  • Varslet om tilsyn arkiveres ikke 
  • Hvis det ikke er funnet avvik eller anmerkninger arkiveres et dokument som oppsummerer tilsynet og sier at ingen avvik/anmerkninger er funnet. 
  • Hvis avvik/anmerkninger er registrert, så listes disse i et dokument som arkiveres. 
  • Dersom det ikke er funnet avvik i saken gjøres et søk i fagsystemet om eiendommen har andre avvik. Dersom svaret er negativt lukkes saken.  
  • Ved lukking av saken, arkiveres det i tillegg et dokument som oppsummerer korrespondansen mellom innbygger og feier. 

I KOMTEK Brannforebygging arkiveres dokumenter som tilhørende journalposter  med korrespondanseparter  i saksmapper og kan derfor publiserespå offentlig journal.  

Integrasjonsmetode GI-arkiv oppdatering og GI-arkiv innsyn. KOMTEK vil skrive informasjon til Documaster Arkiv og lese informasjon som er arkivert. Documaster Arkiv leveres som en skytjeneste hvor Documaster garanterer drift/lagring av data på norsk jord iht arkivloven. For at en kunde skal få tilgang til sin Documaster installasjon, må det eksplisitt åpnes for gitte IP-adresser (IP white-listing). All kommunikasjon mellom komponenter krypteres med TLS v1.2.

FAQs

Basic

Pro

Demo

 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller et møte for å få mer informasjon om integrasjonen? Vi hører gjerne fra deg.