BE OM DEMO

 

Powel

Oversikt

Powel Private anlegg og Entreprenørportal er et fagsystem som hjelper kommuner og vannverk med å følge opp privat anlegg, som er koblet til offentlige vann- og avløpsnett eller som de har en myndighetsrolle ovenfor. Systemet er levert av Powel.   

Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling knyttet til private anlegg som etablering, driftsrapportering, fakturering, oppfølgning, utskifting og avslutning. Løsningen tilbyr en rekke fagmoduler med ulike klienter og løsninger for ulike brukere.  Entreprenørportalen hjelper entreprenører med å ha en effektiv, digital kommunikasjon med kommuner om VA-anlegg.

 

Se webinar

Egenskaper

Powel Private Anlegg hjelper kommuner med å ha en effektiv, digital kommunikasjon med entreprenører og innbyggere om private VA-anlegg. Kommunikasjonen omhandler etablering, endringer eller reparasjoner av private vann- og avløpsnett, som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige VA-Nettet.  All kommunikasjon er digital og gir både kommune og entreprenør enkel oversikt over status på søknader, pågående saker og sluttdokumentasjon. Integrasjonen som er laget legger opp til en fullelektonisk og automatisk arkivering fra Powel Private Anlegg til Documaster Arkiv.

Powel Private anlegg og Entreprenørportal er et fagsystem hvor hele saksbehandlingen foregår i systemet. Hver gang det legges inn en søknad Powel vil det sette i gang en arkiveringsprosess Selve søknaden legges inn som første journalpost en saksmappederetter vil all korrespondanse overføres løpende frem til det opprettes et vedtak. Skriveregler for saksmappe, journal og dokument samt klassifikasjon på saksmappe defineres i felles oppstartsmøte med kunden, Documaster og Powel.  

Integrasjonsmetode GI-arkiv oppdatering og GI-arkiv innsyn. Powel vil skrive informasjon til Documaster Arkiv og lese informasjon som er arkivert. Documaster Arkiv leveres som en skytjeneste hvor Documaster garanterer drift/lagring av data på norsk jord iht arkivloven. For at en kunde skal få tilgang til sin Documaster installasjon, må det eksplisitt åpnes for gitte IP-adresser (IP white-listing). All kommunikasjon mellom komponenter krypteres med TLS v1.2.

FAQs

Basic

Pro

Demo

Vi tilbyr en fullelektronisk integrasjon mellom Powel Private Anlegg og Documaster. I dette webinaret kan du se hvordan alt arkivverdige data lagres i arkivet mens du jobber.

Se webinar

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller et møte for å få mer informasjon om integrasjonen? Vi hører gjerne fra deg.