BE OM DEMO

 

Mercell

Oversikt

Mercell er et KGV/KAV-verktøy som lar virksomheter gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket. 

Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for publisering av anbudskonkurranserinnlevering av tilbud og sikrer full dokumentasjon av hele anbudsprosessen.

Målsetningen med integrasjonen mellom Mercell og Documaster Arkiv er å minimere det omfattende manuelle arbeidet med å arkivere anbud og kontrakter. En annen effekt er at man får standardisert måten arkivering utføres. 

Se webinar

Egenskaper

Mercell er et KGV/KAV-system som brukes til gjennomføring av konkurranser og håndtering av kontrakter. Integrasjonen er bygget for å sikre seg en mest mulig automatisk overføring av dokumentasjon fra Mercell til Documaster Arkiv. 

Mercell arkiverer dokumenter som tilhørende journalposter med korrespondansepartnere i saksmapper og kan derfor publisere på offentlig journal. De fleste journalpostene vil ha kortere og lengre skjermingstid/hjemler. Titler på saksmapper, journalposter og dokumenter genereres ikke i  Documaster, men følger med fra fagsystemet.  Dokumentene konverteres til PDF-A og overføres som journalposter til en saksmappe i Documaster Arkiv. Kunde velger selv ønsket klassifikasjon. 

Følgende journalposter arkiveres fra Mercell: 

KGV 

  • Utsendt/publisert konkurranse 
  • Kommunikasjon under tilbudsperioden 
  • Tilbud 
  • Evalueringer av tilbud/kvalifikasjoner 
  • Avvisninger 
  • Anskaffelsesprotokoller 

KAV 

  • Publisert og signert avtale 
  • Inn-/Utgående kommunikasjon 
  • Endringsbilag  

Alle journalposter overføres automatisk fra Mercell til Documaster. Med unntak av anskaffelsesprotokoll, hvor overføring må trigges manuelt av saksbehandler. Ved overføring av protokollen avsluttes også saken og saksmappen lukkes. 

Integrasjonsmetode er gjennom GI-arkiv. Integrasjonen er for øyeblikket enveis og fagsystemet har ikke innsyn i arkivet.  Documaster Arkiv leveres som en skytjeneste hvor Documaster garanterer drift/lagring av data på norsk jord iht arkivloven. For at en kunde og Mercell skal få tilgang til sin Documaster installasjon, må det eksplisitt åpnes for gitte IP-adresser (IP white-listing). All kommunikasjon mellom komponenter krypteres med TLS v1.2.

FAQs

Basic

Pro

Demo

Mercell lar din virksomhet gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for publisering av anbudskonkurranser, innlevering av tilbud og sikrer full dokumentasjon av hele anbudsprosessen. Vi tilbyr en fullelektronisk integrasjon mellom Mercell og Documaster som sørger for automatisk lagring av arkivverdige data i arkivet i henhold til Noark 5 standarden.

Se webinar

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller et møte for å få mer informasjon om integrasjonen? Vi hører gjerne fra deg.