Webinar : Møteavvikling og utvalgsbehandling i MS Office Teams og Office 365 med Noark 5 godkjenning

Behovet for digital møtegjennomføring har i disse dager eksplodert. Documaster har sammen med Decisions gjort det enkelt å oppfylle dokumentasjonskrav ved å benytte MS Office 365, Decisions møtemodul og Documasters Noark 5 arkivkjerne.
  
I dette webinaret presenterer vi denne løsningen. Her viser vi frem hvilke muligheter som finnes i MS Office 365 for både offentlig og privat møte- og utvalgsbehandling for både fysiske og digitale møter.

Ønsker du mer informasjon eller et uforpliktet møte?