BE OM DEMO

Arkivintegrasjon med Visma

Samle all dokumentasjon på ett sted.

Les mer

Documaster integrasjon md Visma

Endelig alt på ett sted

Vi har hatt en drøm om å digitalisere og automatisere saksbehandlingsprosesser, samtidig som vi sikrer dokumentasjon med god datakvalitet. Med en integrasjon mellom Documaster og kommunens Visma-systemer kan vi endelig få realisert den drømmen!

Kjersti Myro, systemansvarlig, Skien kommune
Dokumentasjon fra Visma følger lover og forskrifter

Følg lover og forskrifter

Dokumentasjon fra Visma sine fagsystemer arkiveres og journalføres ihht:

 • Riksarkivarens forskrift §7 - definerer hva som skal overføres av dokumentasjon
 • Arkivforskriften §9 og §10 - definerer journalføringsplikten
 • Noark 5.5 - definerer arkivstruktur
 • BK-vurdering fra utvalgte pilotkommuner - definerer hva som skal bevares utover overnevnte

Få detaljert produktbeskrivelse

Få samlet all dokumentasjon

Gjør dokumentasjonsforvaltningen i kommunen enklere ved å samle alt fra Visma sine fagsystemer i samme arkivkjerne som resterende fagsystemer. 

Få samlet all dokumentasjon

Helhetlig dokumentasjonsforvaltning

 • All dokumentasjon overføres automatisk til Documaster
 • Den ansatte trenger ikke å forholde seg til hva som skal arkiveres eller hvor det skal arkiveres
 • Få overført historikk
Helhetlig dokumentasjonsforvaltning

Få enkelt tilgang til dokumentasjon

 • Ha ett brukergrensesnitt for søk i dokumentasjon på tvers av fagsystemer
 • Få oversikt over all dokumentasjon til innbygger i ett skjermbilde 
 • Tilgangsstyres slik at riktige personer får tilgang til riktig dokumentasjon 
 • Automatisk påføring av skjermingskode og -hjemler for å unnta dokumentasjon fra offentligheten

Be om demo

Få enkelt tilgang til dokumentasjon

Få tilgang via API

 • Åpent API sikrer at dataene i arkivet kan benyttes til hva man selv ønsker
 • All konsum av API er kostnadsfritt
 • Etabler søketjenester, publiseringstjenester, portaler eller andre tjenester på toppen av arkivet

Se dokumentasjon på Github

Få informasjon om våre APIer på Github

De forskjellige fagsystemene

Visma Flyt Barnevernvakt

Visma Flyt Barnevernvakt er et system for kommunenes barnevernvakter. Systemet legger til rette for god kommunikasjon fra vakt til barnevern, samt har støtte for andre relevante arbeidsprosesser.

Når er integrasjonen klar?

 • Lanseres sommeren 2021

Visma Velferd

Visma Velferd er en fleksibel løsning som bidrar til å forenkle hverdagen til sosialtjenesten og Nav-kontor.

Når er integrasjonen klar?

 • Integrasjonstest april 2021
 • Lanseres mai 2021

Visma Familia

Visma Familia Barnevern er en fagløsning for kommunalt og statlig barnevern, samt for landets barnevernvakter. Løsningen ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen med tilhørende maler, i tillegg til å støtte offentlig rapportering og statistikk. 

Når er integrasjonen klar?

 • Lanseres sommeren 2021

Visma Omsorg HsPro

Visma Omsorg HsPro er et fagsystem for effektiv administrasjon av helsestasjonen. Systemet har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Når er integrasjonen klar?

 • Lanseres sommeren 2021

Visma Flyt PPT

Visma Flyt PPT er et fagsystem som dekker behov for administrasjon av PP-tjenesten. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av saksbehandling og administrasjon av tjenesten.

Når er integrasjonen klar?

 • Lanseres sommeren 2021

Visma Voksen-opplæring

Visma Voksenopplæring er et fagsystem for voksenopplæringen. Løsningen administrerer undervisning av asylsøkere, flyktning, arbeidsinnvandrere, betalingselever, grunnskole for voksne og de med behov for annen spesialundervisning.

Når er integrasjonen klar?

 • Lanseres høst 2021

Visma Flyt Sikker Sak

Visma Flyt Sikker Sak er et saksbehandlingssystem egnet for generell saksbehandling på en sikker og trygg måte. Arbeider din virksomhet med saksbehandling av sensitiv karakter, uten et eget journalsystem, er dere i målgruppen for denne løsningen. 

Når er integrasjonen klar?

 • Lanseres høsten 2021

Visma Flyt Omsorg

Visma Flyt Omsorg er en EPJ-løsning i skyen.

Når er integrasjonen klar?

 • Ubestemt
 • Ta kontakt hvis dere ønsker å være pilot

Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole er en skytjeneste for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem.

Når er integrasjonen klar?

 • Ubestemt
 • Ta kontakt hvis dere ønsker å være pilot

Visma Flyt Barnehage

Visma Flyt Barnehage er et barnehagesystem som dekker behov for administrasjon av barnehager. Løsningen bidrar til enklere samarbeid med skole, PPT, barneverntjenesten, helsetjenester, skole og andre støttefunksjoner.

Når er integrasjonen klar?

 • Ubestemt
 • Ta kontakt hvis dere ønsker å være pilot

Seeing is believing

Se hvordan din kommune kan forenkle deres dokumentasjonsforvaltning ved å benytte et felles system for å arkivere, strukturere og gjenfinne dokumentasjon.

Fyll ut skjema for en gratis demo.

Ønsker du mer informasjon?