Webinar - Lær mer om arkivering del 2

I samarbeid med Vitec Agrando har vi laget en webinarserie som omhandler arkivfaglige betraktninger uavhengig av hvilket program man bruker for å arkivere. I den første delen snakker Petter B. Høiaas generelt om arkiv, og enkel bevaringsvurdering av arkivmateriale. "Har du bruk for det?", og har "Har du kontroll på det?" er enkle retningslinjer for bevaringsvurderingen!
 
Andre del er basert på innspill og ønsker fra brukerne. Petter går gjennom noen konkrete spørsmål, samt snakker rundt arkivplan, klassifikasjon, kassasjon og personvern. Dette er alle temaer som er viktige for det daglige arkivarbeidet, og det hele kan oppsummeres med "Har du kontroll på det?" I tillegg ligger en del nyttige lenker i presentasjonen, som gir et dypere dykk i noen av disse temaene!
 
 
AgrandoWebinarDel2
 
 

Last ned presentasjonen: