Webinar : Arkivintegrasjon mot fagsystemet Oppvekst levert av Vitec HK data

Vitec HK data sin Oppvekst er et ledende fagsystem for kommunale og fylkeskommunale PP-tjenester. Integrasjon mellom Oppvekst og Documaster gir en fullelektronisk Noark 5 godkjent arkivløsing. Sammen med Vitec HK data viser vi deg i dette webinaret hvordan den sømløse integrasjonen med Documaster gjør at alt arkivverdig arbeid i fagsystemet Oppvekst automatisk lagres i arkivet mens du jobber.  

Fyll ut skjema under for å se webinar