BE OM DEMO

 

 

OM OSS

Vi er opptatt av langtidsbevaring og å tilgjengeliggjøre informasjon – umiddelbart!

Documaster

I 2014, omgitt av fjell og fjorder utviklet våre grundere en uavhengig og skalerbar arkivløsning for å frigjøre data, og bevare informasjon for fremtiden. Åpen, lett å ta i bruk, og varig – som det norske landskapet.

I mange selskaper er effektiv informasjonsbehandling en utfordring. Systemer og rutiner for hvordan informasjon skal bevares kan være kompliserte, og ansvaret for at det utføres ligger ofte hos de ansatte, som i utgangspunktet er usikre på hva som skal arkiveres og hvordan. Resultatet er ofte et salig kaos av filer og delte mapper i skyen som ikke skalerer som planlagt.

Lagret, verdifull informasjon er ofte utilgjengelig for den enkelte, og forblir uberørt og glemt. Dataene er fanget i siloer og utdaterte systemer.

Resultatet er at gjenbruk er vanskelig og verdifull kunnskap går tapt.

Vi tror at disse utfordringene bare vil øke i takt med mer data, og at antallet silobaserte systemer vil stige. Data blir mer og mer fragmentert, og det øker behovet for kontroll: Hvor er informasjon lagret, og hvem har tilgang til hva? Når vi avvikler et system, hva slags informasjon skal vi ta vare på? Hva er arkivverdig? Hva er nyttig for vår bedrift å ha tilgang til?

Forenkling og automatisering

Vi startet Documaster for å løse disse utfordringene. Vår brukervennlige teknologi forenkler arkivering gjennom automatisering, og tilgjengeliggjør informasjon enkelt der brukeren er. På den måten hjelper vi våre kunder til å utnytte kunnskap de allerede har lagret i sine arkiver, og bidrar til verdiskapning.

Våre ansatte er eksperter innen design, IT og arkiv. For å lage gode automatiserte prosesser og brukervennlighet i verdensklasse må disse disiplinene jobbe sammen. Vi har brukt mye tid på å gjøre vårt produkt så smart som mulig, slik at arkivering tas bort fra den enkelte medarbeider, og skjer i bakgrunnen. De ansatte trenger ikke å ta stilling til hva som skal arkiveres, og hvordan. Automatisering frigjør tid og minimerer feil, det gir bedre datakvalitet. Når mer blir arkivert får også de ansatte umiddelbar nytte av informasjonen med vår unike funksjonalitet for gjenbruk.

Levende arkiv

Arkiv er ikke som det en gang var. Documaster gir deg mulighet til å gå fra passiv lagring til et levende arkiv med verdifull og relevant informasjon når du trenger det. Resultatet er at informasjon som tidligere har gått tapt, nå vises og kan gjenbrukes ved behov.

Med Documaster kan du lagre dokumentasjon på tvers av forretningsspesifikke systemer, og med gode automatiserte prosesser. Vår teknologi hjelper din organisasjon å lagre i henhold til standarder. Det gjør det også enklere å finne relevant informasjon, både i dag og i fremtiden.

Åpne API’er og forutsigbare priser

Åpne og utviklervennlige API ’er har vært vår filosofi helt fra starten av. Vi tilgjengeliggjør åpen kildekode for å gjøre det enkelt å integrere Documaster med andre systemer. Å jobbe sammen skal være enkelt, og vi er stolte av at vi får til det i praksis. Vi er i en enestående posisjon fordi vi har et nytt produkt, og trenger ikke bruke mye kapasitet på vedlikehold. Det gir økt verdi for våre kunder.

Vi fokuserer på produktutvikling – ikke konsulenttimer. Våre produkter leveres som SaaS (Programvare som en tjeneste) der kunden abonnerer på løsningen. Det sikrer din organisasjon forutsigbare priser, ingen skjulte kostnader og alltid nyeste programvare - uavhengig av om du ønsker løsningen on-prem eller i cloud.

Documaster gir deg mulighet til å endre måten din organisasjon håndterer informasjonsforvaltning og høste potensialet av all kunnskap dere har jobbet hardt for å produsere.

Vårt fokus er å levere en løsning som de ansatte ikke klarer seg uten. På kort og lang sikt.