BE OM DEMO

 

DIGITALISERING

 

Digitaliserer gamle papirbaserte arkiver

Bruker dine medarbeidere mye tid på å finne papirbaserte dokumenter? Har din organisasjon kontroll på originale dokumenter og hvem som har tilgang til disse?

Documaster tilbyr en enkel og brukervennlig løsning som tilrettelegger for en effektiv digitaliseringsprosess direkte til Documaster.

Documaster_icons_32pxRGB-05

Tilgjengelighet


lyselilla
Brukervennlig og webbasert

 

lyselilla
Effektiv gjenfinning av data via fulltekstsøk og filtreringand filtering
lyselilla
Avansert søk i metadata

Kontroll


Documaster_icons_32pxRGB-03

Effektiv digitalisering av papirbaserte arkiv ved bruk av QR kode

Documaster_icons_32pxRGB-10

Digitalt arkiv sikrer enkel tilgang til viktig dokumentasjon, og gir et raskt overblikk

Sikkerhet


bare check mark lyselilla
OCR behandling av skannede dokumenter og konvertering til langtidsbevarende format (PDF/A ISO 19005).
bare check mark lyselilla
Data lagres i henhold til NOARK-5 standarden
bare check mark lyselilla
Støtte for å sikre overholdelse av GDPR
* Krever Documaster Basic/Pro/Enterprise