Digital betygshantering

Documaster Betyg är en produkt som hjälper er att digitalisera hela betygsprocessen. Produkten möjliggör stora besparingar och effektiviseringar samtidigt som hanteringen leder till högre kvalitet och säkerhet

Illustration-Pencil

Bättre service till kommunens invånare

Den digitala hanteringen bidrar till en bättre service till våra kommuninvånare genom att de kan hämta sina elektroniska originalbetyg dygnet runt, året runt via en E-tjänst

Betygsmodell

Frigör tid

För kommunens medarbetare frigör vi värdefull tid som istället kan användas till det som är vårt huvuduppdrag. Vi sparar samtidigt mycket pengar som istället för administrativa kostnader kan användas till undervisningsrelaterade kostnader.

1N0A9697web

Så här fungerar det

Det som skiljer sig åt från tidigare manuella hantering av betygsdokument tar sin start där en skoladministratör klickade på skriv ut dokumenten för manuell hantering och signering

  • När skoladministratören klarmarkerat skolans betygsdokument i betygssystemet läser tjänsten ut informationen och skickar ett mail till alla som ska signera.

  • Rektor eller lärare loggar in via bankid (för identifiering) där ser de samtliga dokument som ska signeras. Det finns också möjligheter att använda andra identifierings- och signeringslösningar.

  • Samtliga dokument kan signeras samtidigt (bulksignering) även om det är möjligt att granska varje enskilt dokument och signera enskilda dokument.

  • När signeringen är genomförd överförs de elektroniska originaldokumenten direkt i slut E-arkivet. Det finns också en E-tjänst på kommunens hemsida där vårdnadshavare och elever kan logga in och hämta ut de elektroniska originaldokumenten. Förändringen leder till omfattande effektiviseringar och besparingar. Arbetet leder också till betydande miljöbesparingar

Läs mer
Illustration-Space

Flexibilitet

Produkten Betyg är oberoende av vilket elevadministrativt system kommunen har. Själva identifieringen och signeringen sker via BankID, förutom  signaturen läggs också en digital stämpel (med ett kvalificerat betrott certifikat) på det digitala betyget, den digitala stämpeln är utfärdad av skolans huvudman. De digitala betygsdokumenten är arkivbeständiga och säkrade från manipulation med hjälp av blockkedjeteknologi vilket möjliggör validering av betygsdokumentets äkthet. Vill kommunen använda sig av en annan identifierings- och signeringslösning (exempelvis Freja tjänstelegitimation) går det också bra.

1N0A0179web

E-arkiv

Produkten Betyg är oberoende av om huvudmannen har ett e-arkiv eller inte. I lösningen ingår slut e-arkiv. För de kommuner som redan har ett e-arkiv kan en integration mellan befintligt e-arkiv och C-archive sättas upp. Alternativt använder man C-archive för slutförvaring av betygsdokumenten. 

Illustration-Tags
Vil du veta mer?

Hör av dig om du vill ha en demo