E-arkiv

Documaster (Comprima) levererar helhetslösningar för e-arkiv i Sverige.

Gör dokumentationen tillgänglig

Ordning och reda bland digitala dokument, filer och processer är A och O i alla företag och organisationer. Inte sällan är det lagar och regler som styr hur hanteringen skall gå till, vilket i sin tur gör att frågor om IT-säkerhet ställs på sin spets.Det är i den här världen som Comprima dagligen arbetar med att leverera. Idag har vi fler än 100 företag och organisationer som valt att använda våra e-arkivlösningar, tjänster och expertis för att på ett tryggt och säkert sätt arkivera bygglov, ritningar, journaler, skolbetyg, avtal och mycket annat.

Vårt erbjudande

 • Illustration-Books

  Mellan- och slutarkiv

 • Illustration-Shapes

  Integrationer mot ärendehanteringssystem

 • Illustration-Fish

  Migrering, avställning

  Läs mer
 • Illustration-Pencil

  Digital betygsprocess

  Läs mer
Illustration-Books

Documasters C - Archive

C-Archive är enkelt att använda och konstruerat så användaren snabbt och säkert skall hitta det som söks. Systemets flexibla struktur möjliggör också anpassning till varje användares specifika önskemål och krav. I C-Archive samlar du dina digitala handlingar som exempelvis dokument, bilder, film, ljud med mera. C-Archive kan också integreras med olika verksamhetssystem och bli en del i en process där arkivering av avslutade handlingar sker automatiskt.

Illustration-Shapes

Documasters C- Viewer

C-Viewer är en intelligent bildvisare utvecklad i nära samarbete med svenska bygglovshandläggare för bearbetning av digitala ritningar i olika format. Med C-Viewer kan du konvertera mellan ett stort antal format, från Word till PDF och Auto-CAD, DWG till PDF,TIFF, CALS, JPG etc. Vidare kan ritningar kalibreras, skalenliga ritningar skapas, annoteringar och digitala stämplar tillfogas, mäta, skissa linjer, radier, area, polygoner, vinklar och byggnadshöjder tillfogas. Man kan också arbeta i flera ritningslager och ”bränna in” gjorda mätningar. C-Viewer används idag av +70 svenska kommuner och kan användas fristående mot valfritt ärendehanteringssystem eller integrerat mot C-Archive.

1N0A9511web

Publicera e-arkivet på webben.

C-Webb möjliggör webbpublicering från C-Archive. Det tredje steget produktkedjan är att publicera digitala dokument från C-Archive över Internet. C-Webb integreras med kundens hemsida och möjliggör åtkomst för medborgaren, mäklaren eller annan intressent, direkt online 24/7. C-Webb kan också användas tillsammans med Bank-ID för säker påloggning och åtkomst till rätt dokument med rätt behörighet.

Illustration-Pencil

Digital betygsprocess

Documaster Betyg är en produkt som hjälper er att digitalisera hela betygsprocessen. Produkten möjliggör stora besparingar och effektiviseringar samtidigt som hanteringen leder till högre kvalitet och säkerhet

Illustration-Tags
Hva er forskjellen på saksbehandling og arkivering