E-Arkiv

Documaster C-Archive er en sikker og effektiv e-arkivløsning som kan brukes til å arkivere alle typer filformater og informasjonsmengder.I dag anvender fler än 100 företag och organisationer Documaster sine løsninger, tjänster och expertis för att på ett tryggt och säkert sätt arkivera bygglov, ritningar, journaler, skolbetyg, avtal och mycket annat.

Flexibelt arkiveringssystem för all dokumentation

 • Documaster C-Archive är en flexibel arkivlösning som säkerställer kvaliteten på er information. Systemet hanterar alla typer av filformat och informationsmängder i ett säkert e-arkiv som följer den internationella OAIS-modellen. Systemet följer Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer, men det går även att använda egna scheman vid behov.”
 • Documaster C-Archive kan användas som mellan- eller slutarkiv. Systemet kan levereras både som tjänst och som lokal installation. Med hjälp av vår integrationsmotor kan effektiva integrationer med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till arkivet
Illustration-Books

Documaster C - Archive

C-Archive är enkelt att använda och konstruerat så användaren snabbt och säkert skall hitta det som söks. Systemets flexibla struktur möjliggör också anpassning till varje användares specifika önskemål och krav. I C-Archive samlar du dina digitala handlingar som exempelvis dokument, bilder, film, ljud med mera.C-Archive kan också integreras med olika verksamhetssystem och bli en del i en process där arkivering av avslutade handlingar sker automatiskt.

Illustration-Shapes

Documaster C- Viewer

C-Viewer är en intelligent bildvisare utvecklad i nära samarbete med svenska bygglovshandläggare för bearbetning av digitala ritningar i olika format. Med C-Viewer kan du konvertera mellan ett stort antal format, från Word till PDF och Auto-CAD, DWG till PDF,TIFF, CALS, JPG etc. Vidare kan ritningar kalibreras, skalenliga ritningar skapas, annoteringar och digitala stämplar tillfogas, mäta, skissa linjer, radier, area, polygoner, vinklar och byggnadshöjder tillfogas. Man kan också arbeta i flera ritningslager och ”bränna in” gjorda mätningar. C-Viewer används idag av +70 svenska kommuner och kan användas fristående mot valfritt ärendehanteringssystem eller integrerat mot C-Archive.

1N0A9511web

Publicera e-arkivet på webben.

C-Webb möjliggör webbpublicering från C-Archive. Det tredje steget produktkedjan är att publicera digitala dokument från C-Archive över Internet. C-Webb integreras med kundens hemsida och möjliggör åtkomst för medborgaren, mäklaren eller annan intressent, direkt online 24/7. C-Webb kan också användas tillsammans med Bank-ID för säker påloggning och åtkomst till rätt dokument med rätt behörighet.

Vårt erbjudande

 • Illustration-Books

  Mellan- och slutarkiv

 • Illustration-Shapes

  Integrationer mot ärendehanteringssystem

 • Illustration-Fish

  Migrering, avställning

  Läs mer
 • Illustration-Pencil

  Digital betygsprocess

  Läs mer
Illustration-Tags
Hva er forskjellen på saksbehandling og arkivering