BE OM DEMO

Företagets grund

Documaster e-arkiv är en fristående och oberoende arkiv
som samlar din viktigaste information
på ett och samma ställe.

Scroll down

Documaster eArkiv är en frittstående och oberoende arkiv som samlar all din viktigaste information

 

Enkelt konfigurerbara
metadata fångst

Vi hjälper er att integrera arkivet med olika verksamhetssystem, att migrera
från äldre system och att överföra pappersarkiv.

Home - Documents 01
Doc accessible_ 1733x1363

Öppet API

Documaster e-arkiv har ett öppet API vilket möjliggör integration med verksamhetssystem och processverktyg.  Dessutom finns ett stort antal färdiga integrationer med olika standardsystem för bla; dokument-och ärendehantering, rekrytering, skola med flera. Du som kund har alltid tillgång till din information. Du kan komma åt informationen via sökning i lösningen, API för att hämta data i andra lösningar eller genom export av information, vilket innebär att du som kund undviker kostsamma inlåsningseffekter.

 

Compliance

  • ISO 19005–1 (pdf/a)
  • ISO 14721:2003 (OAIS) 
  • ISO 14721:2003 (OAIS)
  • ISO 14721:2003 (OAIS)
  • ISO 15489, MoReq2010 
  • RA-FS 2009:1-2 
  • RA-FS 2008:4      
    Vårt e-arkiv gör det möjligt att upprätthålla GDPR utan att förlora tillgången till information som är viktig för din organisation.
Compliance_ 1733x1363

E-arkiv

Documaster e-arkiv kan fungera både som mellanarkiv och långtidsarkiv. Arkivera händelsestyrt eller schemalägg arkiveringen.
E-arkivet har all funktionalitet som krävs av ett modernt e-arkiv

have-the-control