BE OM DEMO

Företagets grund

Documaster e-arkiv är en fristående och oberoende arkiv
som samlar din viktigaste information
på ett och samma ställe.

Scroll down

Home - Files_ 1733x1363-1

 

Enkelt konfigurerbara
metadata fångst

Vi hjälper er att integrera arkivet med olika verksamhetssystem, att migrera
från äldre system och att överföra pappersarkiv.

Home - Documents 01
Doc accessible_ 1733x1363

Öppet API

Documaster e-arkiv har ett öppet API vilket möjliggör integration med verksamhetssystem och processverktyg.  Dessutom finns ett stort antal färdiga integrationer med olika standardsystem för bla; dokument-och ärendehantering, rekrytering, skola med flera. Du som kund har alltid tillgång till din information. Du kan komma åt informationen via sökning i lösningen, API för att hämta data i andra lösningar eller genom export av information, vilket innebär att du som kund undviker kostsamma inlåsningseffekter.

 

Compliance

  • ISO 19005–1 (pdf/a)
  • ISO 14721:2003 (OAIS) 
  • ISO 14721:2003 (OAIS)
  • ISO 14721:2003 (OAIS)
  • ISO 15489, MoReq2010 
  • RA-FS 2009:1-2 
  • RA-FS 2008:4      
    Vårt e-arkiv gör det möjligt att upprätthålla GDPR utan att förlora tillgången till information som är viktig för din organisation.
Compliance_ 1733x1363

E-arkiv

Documaster e-arkiv kan fungera både som mellanarkiv och långtidsarkiv. Arkivera händelsestyrt eller schemalägg arkiveringen.
E-arkivet har all funktionalitet som krävs av ett modernt e-arkiv

have-the-control