Migrering

Migrering och avställning av system till e-arkivet

Undvik kostnader genom att hålla gamla system vid liv. Vi hjälper dig att ta hand om viktig data

Illustration-Fish

Documaster erbjuder systemintegration och/eller avställande av gamla IT-system, samt migrering till vårt e-arkiv. Att extrahera data ur gamla system kan snabbt visa sig vara en snårig djungel där endast den erfarne går i land med uppgiften. Documaster har baserat på lång erfarenhet utvecklat en omfattande teknisk- och arkiv kompetens för att hantera de problem som kan uppstå på vägen.

Illustration-Space

Rätt data

När e-arkivering inte längre bara handlar om att lagra filer och skannade dokument utan om hela system som skall tas ur drift för att arkiveras digitalt uppstår ofta problem. Den ursprungliga systemleverantören kanske har upphört att existera på marknaden, kunskapen om systemets arkitektur och databaser försvunnit. Då gäller det att hitta, validera och extrahera rätt data ur systemen för att garantera en korrekt e-arkivering, projekt som vi genomför i tätt samarbete med kunden med representanter från både verksamhet och IT-avdelning.

Illustration-Tools

Komplexa migreringsprojekt

Att gå i land med komplexa migreringsprojekt är något som vi efter mängder av e-arkiveringsprojekt kommit att specialisera sig på och genom åren vi har gått i klinch med allt från stordatorsystem till Windowsbaserade PC-system. Listan över system är lång och här återfinns allt från äldre journalsystem, ärendehanteringssystem, ett flertal ekonomisystem men även tidsbokningssystem från landsting, jämte andra produktions- system från både kommuner och privata företag

Illustration-Spider-envelope

Några av de system som vi migrerat/integrerat till C-Archive genom åren: AGS, Hogia, MagnaCura, Trix, Ecos, ByggR, Lex, PMO, Cosmic, Melior, Vision, Castor med flera.

Få tillgång till äldre system