Påmelding

Meld deg på "spør eksperten".

  • Når: Arrangementet er 30. mai 2023 klokken 10.00 - 10.30
  • Hvor: Teams 
Spør eksperten

Spør eksperten er et lavterskel tilbud hvor våre arkivfaglige eksperter kan svare på store og små problemstillinger knyttet til arkiv. Møtet blir siste tirsdag hver måned.

Illustration-Tags