MIGRERING AV DATA

 

Trenger din organisasjon hjelp til sanering av forretningssystemer som ikke lenger er i bruk? Er dine data fanget i proprietære fagsystemer? Sliter du med deponering av gamle systemer?

Vi kan hjelpe deg med å migrere data slik at de er søkbare og tilgjengelige.

fra legacy til documaster

Fra legacy til Documaster

Få oversikt over migreringsprosessen
Last ned guide

Migrering og tilgjengeliggjøring


lyselilla
Frigjør data

Spar kostnader ved å migrere data ut av gamle løsninger, slik at gamle systemer kan saneres.

lyselilla
Uttrekk med kvalitet

Documasters gode samarbeid med kunder og arkivinstitusjoner sikrer god kvalitet på uttrekk.

lyselilla
Sikre langtidsbevaring

OCR behandling og konvertering av dokumentasjon til bevaringsverdig format (PDF/A).

lyselilla
Konverter filer til PDF/A

Fulltekstsøk i metadata og konverterte dokumenter.

lyselilla
Søk og gjenfinning

Gjør dokumentasjon tilgjengelig og samlet i en felles søkbar arkivkjerne.

From legacy system to Documaster