Migration

Data decommissioning and extraction of documentation from legacy systems.

Illustration-Fish

Når bedrifter vokser og endrer seg over tid, vokser også deres forretningsprosesser og systemene som støtter dem. Som et resultat kan IT-arkitekturen bli fragmentert, med viktig dokumentasjon på mange ulike steder. Over tid kan det hende at noen av disse systemene ikke lenger trengs, enten fordi de er for gammel eller fordi arbeidsprosessene de støtter har endret seg. Utfordringen er at informasjonen disse systemene inneholder må bevares.

Ved å trekke ut data fra disse eldre systemene, kan du kvitte deg med dyre utgifter uten å miste tilgangen til den verdifulle informasjon

Documaster kan hjelpe deg med å avvikle systemene dine, eller du kan dra nytte av vårt unike Decom-verktøy og gjøre det selv.

Få tilgang til gamle systemer

Migrering og tilgjengeliggjøring

 • Illustration-Page

  Frigjør data

  Spar kostnader ved å migrere data ut av gamle løsninger, slik at gamle systemer kan saneres.

 • Illustration-Page

  Kvalitet på uttrekk

  Spar kostnader ved å migrere data ut av gamle løsninger, slik at gamle systemer kan saneres.

 • Illustration-Page

  Sikre langtidsbevaring

  OCR behandling og konvertering av dokumentasjon til bevaringsverdig format (PDF/A).

 • Illustration-Page

  Konverter filer

  Konverter til PDF/A. Fulltekstsøk i metadata og konverterte dokumenter.

 • Illustration-Page

  Søk og gjenfinning

  Gjør dokumentasjon tilgjengelig og samlet i en felles søkbar arkivkjerne.