Microsoft 365

Documaster øker verdien av din Microsoft 365 Platform med forbedret støtte for organisering, gjenfinning og forvaltning av forretningskritisk dokumentasjon

Den digitale arbeidsplassen er i rask utvikling, og verktøyer som Microsoft Teams, SharePoint og Outlook gjør samarbeid enklere enn noensinne. Likevel sliter mange organisasjoner fremdeles med å finne en god balanse mellom samhandling, arbeidsprosesser og effektiv forvaltning av dokumentasjon.

Illustration-Shapes

Automatisk datafangst

Documaster fungerer sømløst med Microsoft 365 og kan automatisk fange kritisk dokumentasjon og sørge for at dette kan forvaltes effektivt uten at det går på bekostnings av organisasjonens produktivitet og samhandling.

Illustration-Tools

Microsoft Teams

Ta kontroll på organisasjonens mange Teams. Documasters verktøy for Microsoft Teams (Overview & Control) gir full oversikt og styring på alle Teams, og kan basert på maler sørge for at kritisk dokumentasjons fanges og organiseres på en trygg og effektiv måte

Illustration-Tags

Microsoft SharePoint

Documaster hjelper deg å skille arbeidsdokumenter i SharePoint fra virksomhetskritisk dokumentasjon og sørger for at disse kan forvaltes på en trygg og effektiv måte. Kraftig fulltekst søk kombinert med fleksible metadata sørger for enkel gjenfinning av all kritisk dokumentasjon og vil spare organisasjonen mye tid.

Illustration-Envelope

Microsoft Outlook

Documaster sørger for at kritisk dokumentasjon ikke blir liggende igjen i de ansattes mailbokser. Et praktisk sidepanel i Outlook gjør det enkelt å sørge for at dokumentasjon og relevant korrespondanse organiseres og sikres på en effektiv måte.

Azure AD

Azure AD sørger for en sømløs opplevelse mellom Documaster og din Microsoft 365 plattform