24 Aug 2023

Skelleftå kommun ska vara helt digital

Alexander Nordin

Alexander Nordin

Skellefteå kommun har valt Comprima C-Archive (numera Documaster C-Archive) som e-arkiv.

Målet är att kommunen ska vara helt digital - att all dokumentation ska ha en komplett digital livscykel. Kommunen har en strategi, att e-arkivet ska vara kommunövergripande. På sikt ska så många verksamhetssystem som möjligt kopplas till e-arkivet så att dokumentationen bevaras långsiktigt. Det betyder också att när verksamhetssystem avvecklas så är dokumentationen redan omhändertagen och säkert placerad i C-Archive. Kommunen utvärderar också hur de kan använda C-Archive som mellanarkiv för vissa system.

Joakim Lindgren, Skellefteå kommun

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description