31 Jan 2023

Documaster digitaliserar hela betygshanteringen med hjälp av Enigio´s trace:original

Lena Riis

Lena Riis

Documaster har signerat ett avtal med Enigio AB. Samarbetet innebär att Documaster nu kan erbjuda en komplett digital betygshantering, från signering till arkivering.

Den manuella betygshanteringen är idag en mycket tidskrävande och kostsam process för lärare, rektorer och skolhuvudmän. En normalstor skola måste hantera tusentals bläcksignaturer på tusentals betygsdokument under en mycket begränsad tidsperiod. När väl betygen lämnats till eleverna är det inte ovanligt att betygsoriginalen försvinner. Att lämna ut en betygskopia innebär en kostsamt och tidskrävande manuell hantering.

 

Kombinationen av Enigio´s banbrytande lösning trace:original för att skapa digitala originaldokument tillsammans med Documasters stora kunskap inom elektronisk arkivering skapar en komplett digital process för alla typer av betygsdokument.

 

Processen möjliggör stora besparingar och effektiviseringar samtidigt som hanteringen leder till högre kvalitet och säkerhet. Den digitala hanteringen bidrar till en bättre service till våra kommuninvånare genom att de kan hämta sina elektroniska originalbetyg dygnet runt, året runt via en E-tjänst. För kommunens medarbetare frigör vi värdefull tid som kan användas till det som är vårt huvuduppdrag. Förändringen leder även till omfattande effektiviseringar, lägre kostnader, bättre arbetsmiljö samt mindre miljöpåverkan.

 

Produkten är oberoende av vilket skoladministrativt system huvudmannen har. Själva identifieringen och signeringen sker via BankID, eller andra motsvarande verktyg. Signeringsprocessen kan förenklas genom att använda bulksignering vilket, exempelvis, innebär att en rektor kan signera tusentals betygsdokument med en elektronisk signeringsprocedur utan att kompromissa med integritet och säkerhet.

 

I anslutning till signaturen påförs en digital stämpel (med ett kvalificerat betrott certifikat) på betygsdokumentet. Den digitala stämpeln utfärdas av skolhuvudmannen. De digitala betygsdokumenten är utformade i ett arkivbeständigt format och är säkrat från manipulation genom blockkedjeteknologi. Det innebär att betygsdokumentens äkthet kan valideras närsomhelst av vem som helst.

 

Produkten är också oberoende av om skolhuvudmannen redan har ett E-arkiv eller inte. Lösningen inkluderar E-arkiv via Documasters C-archive. För de som redan har ett E-arkiv kan en integration skapas mellan befintligt E-arkiv och C-archive. Alternativt att C-archive används för slutförvaring av betygsdokument.

 

”Documaster är mycket nöjda med att kunna erbjuda Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän denna lösning. Skulle alla skolhuvudmän använda denna produkt skulle vi tillsammans göra effektiviseringar och besparingar motsvarande ca 650 miljoner kronor per år, samtidigt med högre säkerhet och kvalitet. Den digitala hanteringen innebär också betydande miljövinster och bättre arbetsmiljö”,

Esbjörn Grandalen Produktchef på Documaster.

Vi på Enigio är mycket glada över avtalet med Documaster. Det ligger fullt ut i linje med vår strategi att effektivisera genom att digitalisera alla typer av dokument utan att kompromissa med säkerhet eller möjligheten för långtidsarkivering. Samarbetet med Documaster är en perfekt matchning för att skapa en snabbare, säkrare och enklare process för betygshanteringen”,

 

Göran Almgren Head of New Markets på Enigio.

 

Kontaktperson Documaster

Esbjörn Grandalen

Produktchef

Tel +46 76 12 88 110

Email: esbjorn.grandalen@documaster.com

 

Kontaktperson Enigio

Katrin Lindholm

Marketing & Communications Advisor

Tel +46 70 528 58 15

Email: katrin.lindholm@enigio.com

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description