BE OM DEMO
Et viktig steg i riktig retning for Noark standarden

Et viktig steg i riktig retning for Noark standarden

Simen Sandberg
21.12.18 08:47

6. desember godkjente riksarkivet Noark 5 versjon 5 (v5.5) som ny gjeldende versjon av den norske arkiv standarden. Den nye versjonen fjerner løsnings-begrepet «komplett Noark 5» og har som mål å gjøre det enklere for spesialiserte løsninger og applikasjoner, også de som tidligere ikke er blitt ansett som dokumentasjonsforvaltningssystemer, å tilfredsstille standarden.

«Dette er et viktig, og riktig, steg i retning i å skille sak og arkiv; en endring som vi ønsker velkommen og allerede etterlever» sier spesialrådgiver Erik Andås i Documaster.

Den siste tiden har utfordringer knyttet til Noark standarden blitt heftig debattert i norsk presse, og enkelte har tatt til orde for at standarden oppleves både som gammeldags og svekker innovasjonen knyttet til offentlig dokumentasjonsforvaltning.

«Denne endringen støtter godt oppunder det som hele tiden har vært Documaster sin filosofi i å nettopp skille saksbehandlingen fra arkivene. Vi vil berømme Riksarkivet for å lytte til markedet med dette viktige steget i riktig retning for Noark standarden» sier daglig leder i Documaster, Anders Johnsen.

«Vi lover å være tidlig ute med godkjenning på den nye standarden og skal raskt implementere denne for våre kunder» legger Anders til.

 

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Abonner på nyheter

No Comments Yet

Let us know what you think