Riktig retning for Noark?

Simen Sandberg
21.12.18 08:47

Noark 5

6. desember godkjente riksarkivet Noark 5 versjon 5 (v5.5) som ny gjeldende versjon av den norske arkiv standarden. Er dette et steg i riktig retning for Noark?

Den nye versjonen fjerner løsnings-begrepet «komplett Noark 5» og har som mål å gjøre det enklere for spesialiserte løsninger og applikasjoner. Dette gjelder også det som ikke har blitt ansett som dokumentasjonsforvaltningssystemer tidligere.

«Dette er et viktig, og riktig, steg i retning i å skille sak og arkiv; en endring som vi ønsker velkommen og allerede etterlever» sier spesialrådgiver Erik Andås i Documaster.

Den siste tiden har utfordringer knyttet til Noark standarden blitt heftig debattert i norsk presse. Enkelte har tatt til orde for at standarden oppleves både som gammeldags og svekker innovasjonen knyttet til offentlig dokumentasjonsforvaltning.

«Denne endringen støtter godt oppunder det som hele tiden har vært Documaster sin filosofi i å nettopp skille saksbehandlingen fra arkivene. Vi vil berømme Riksarkivet for å lytte til markedet med dette viktige steget i riktig retning for Noark standarden» sier daglig leder i Documaster, Anders Johnsen.

«Vi lover å være tidlig ute med godkjenning på den nye standarden. Derfor skal vi raskt implementere denne for våre kunder» legger Anders til.

Les mer: 5 avgjørende egenskaper ved valg av fri

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think