DOCUMASTER E-ARKIV

 

Företagets grund

Documaster e-arkiv är en fristående och oberoende arkiv som samlar din viktigaste information på ett och samma ställe.

3_archive_orange

Mer än 150 offentliga organisation, varav ett flertal svenska använder Documaster e-arkiv. Anslut din organisation till oss och bli en del av Documaster-familjen

forskiningsetiske
ringerike-6
sarpsborg
Lånekassen
trondehim
orkdal

Funktioner i Documaster e-arkiv


check

Fristående och oberoende

Documaster e-arkiv är en fristående arkivlösning, som gör det möjlighet att arkivera från vilka verksamhetssystem som helst.

check

Compliance

Standarder som Documaster e-arkiv stödjer/baseras på:

  • ISO 19005–1 (pdf/a)                           
  • ISO 14721:2003 (OAIS)
  • ISO 15489, MoReq2010                   
  • RA-FS 2009:1-2
  • RA-FS 2008:4                         
  • Noark 5 
check

Flexibel arkivstruktur

Tack vare den flexibla metadatamodellen kan Documaster Archive hantera flera olika typer av arkivstrukturer och klassificeringssystem. Du kan på ett enkelt sätt skapa och behålla klassificeringssystem.

check

GDPR

Vårt e-arkiv gör det möjligt att upprätthålla GDPR utan att förlora tillgången till information som är viktig för din organisation.

 

check

Säker åtkomstkontroll

Styr åtkomstkontroll på ett effektivt och säkert sätt genom att enbart ge behörighet till den information som ska vara tillgänglig för respektive användare. Ger bara behörighet till dem som ska ha tillgång till informationen i e-arkivet.
check

Fungerar lika bra som mellanarkiv såväl som långtidsarkiv

Documaster e-arkiv kan fungera både som mellanarkiv och långtidsarkiv. Arkivera händelsestyrt eller schemalägg arkiveringen. E-arkivet har all funktionalitet som krävs av ett modernt e-arkiv.

 

check

Gallring

E-arkivets gallringsfunktionalitet gör det möjligt att på ett effektivt sätt avlägsna och förstöra  handlingar/uppgifter som tillhör arkivet enligt ett gallringsbeslut.  Gallring kan göras på valfritt objekt och kan göras manuellt eller genom de uppsatta gallringsregler som man väljer att använda.

 

check

Kvalitetssäkring av uppgifter

Inbyggd datavalidering förbättrar kvaliteten på ditt arkiverade material.

 

check

Skydd av känsligt material

Skydd av information som är sekretessbelagd. 

check

Sök och hämta

Få snabb och enkel tillgång till information via den smidiga sökfunktionen i vår lösning. Sök efter metadata och textinnehåll, antingen via en "Google-sökning" eller genom en avancerad sök där valfria sökkriterier kan ställas in och sparas. Genom integration med befintliga verksamhetsssytem kan sökning i arkivet göras direkt i respektive verksamhetssytem vilket väsentligen underlättar återsökning av information

check

Enkelt konfigurerbara metadata

Tack vare flexibiliteten i e-arkivet kan användaren själv lägga till verksamhetsspecifik metadata på valfri nivå.

 

check

Öppet API

Documaster e-arkiv har ett öppet API vilket möjliggör integration med verksamhetssystem och processverktyg.  Dessutom finns ett stort antal färdiga integrationer med olika standardsystem för bla; dokument-och ärendehantering, rekrytering, skola med flera.

 

check

Enkel export av data

Med hjälp av e-arkivets DIP funktionalitet kan du enkelt exportera information till exempelvis olika former av e-tjänster och andra lösningar för långtidsbevarande.  

check

Du som kund äger din information

Du som kund har alltid tillgång till din information. Du kan komma åt informationen via sökning i lösningen, API för att hämta data i andra lösningar eller genom export av information, vilket innebär att du som kund undviker kostsamma inlåsningseffekter

check

Levereras som en molntjänst

Documaster e-arkiv levereras både som en molntjänst och som lokalt installerad programvara. Vår molnlösning kan hantera all typer av information i en organiastion på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Om molntjänst väljs kan kunderna vara trygga med att hela tjänsten i sin helhet levereras från Sverige.

 

Vi utvecklade Documaster e-arkiv för att säkra att dokumentation för kommande generationer blir tillgänglig och inte går förlorad. Det här är vår samhällsuppgift, en uppgift som garanterar rättigheterna för morgondagens samhällsmedborgare, demokratin och kulturarvet.