27 Jan 2023

Comprima blir en del av Documaster och dominerande på e-arkiv i Norden

Lena Riis

Lena Riis

Den ledande svenska leverantören av digitala arkivsystem – Comprima, går samman med den norska e-arkiv koncernen Documaster. Tillsammans kan de erbjuda en större bredd på erbjudna arkivsystem och samtidigt garantera användarna en stark utveckling av systemen. Documaster är baserat i Norge men har sedan tidigare en stark verksamhet i Sverige. Samtidigt med denna affär kungör Documaster att de även tar över den norska systemutvecklaren Infoworker.

Documaster har liksom Comprima och Infoworker vuxit mycket starkt under de senaste åren och torde kunna växa även utanför Norge och Sverige. Här finns både ledande lösningar, kompetens och finansiella muskler.

Marknaden för digitala arkivlösningar har utvecklats starkt under de senaste åren då en ny generation lösningar nått marknaden. Myndigheter som kommuner och regioner med lagkrav på sig att arkivera och med stora pappersarkiv var tidigt ute men nu eftersöker sjukhus, skolor samt en mängd företag bättre och mer lättåtkomliga lösningar för sina svällande arkiv.

Comprima är idag ledande på den svenska marknaden med sin Comprima Viewer samt sin teknik för att konvertera information inlåst i äldre system till moderna lösningar. Med dagens digitala lösningar fungerar arkivsystem i princip som att googla.

Med samgåendet med Documaster kommer Comprima att kunna erbjuda alla Documasters lösningar medan Documaster kommer att kunna erbjuda Comprimas lösningar.

Det här en både rolig, spännande och naturlig utveckling. Tillsammans kan vi göra internationella satsningar och lansera våra digitala arkivlösningar brett. I Norden ligger vi långt framme på det här området varför en norsk/svensk konstellation borde ha stora möjligheter även utanför vårt geografiska område.
Säger vd Hans Holmqvist på Comprima.

 

Jag ser detta som en optimal match med tre starka verksamheter som går samman och nu kommer att kunna erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar i en marknad som växer starkt. Jag tycker också att kemin mellan våra tre företag bådar gott för en dynamisk utveckling.
Säger vd Anders Johnsen på Documaster.

 Kontakta oss för mer information.

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description